Obec Křenovice

Historie

Historie obce

Stručná historie obce

Obec Křenovice leží zhruba v polovině silnice Tábor – Písek v nadmořské výšce 470 až 500 m.
Místo dnešní vesnice bylo osídleno již v předhistorickém období. Archeologické nálezy vypovídají o přítomnosti lidí ze střední doby bronzové patřící k česko-falcké mohylové kultuře (1550 až 1200 let před Kr.) Zbytky dnes již poničených mohyl jsou patrné v Křenovickém lese a na Petrově vrchu v podolském katastru.
Významný archeologický nález byl učiněn v samotných Křenovicích. Pan Kott z Bojenic při dobývání kamene v lokalitě na Pastvišti objevil poklad a odevzdal ho bernartickému učiteli Emilu Průchovi. Ten ho v roce 1897 věnoval do Muzea království českého. Poklad ze střední doby bronzové obsahoval dva bronzové náramky, polokulovitou jehlici, dva malé úlomky bronzu, 30 úzkých zlatých pásku a 618 jantarových perel – pravděpodobně původem z Pobaltí.
První písemná zmínka o Křenovicích je z roku 1379, kdy pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi dal vypracovat seznam všech arcibiskupských panství. Ze soupisu vesnic, pořízeném arcibiskupským notářem Jindřichem Hezlínem z Humpolce pro zvláštní daň jako pomoc králi Václavu IV. při nastoupení jeho vlády, se dozvídáme, že Křenovice byly součástí vltavotýnského panství spolu s dalšími 32 vesnicemi. Křenovice se 13 lány a 20 usedlostmi patřily k největším vesnicím v panství.
Pražský arcibiskup Kundrát z Vechty v důsledku špatného hospodaření zastavil panství včetně Křenovic Janu ze Sobětic ( 20.8.1415) a následující rok propadla zástava definitivně.
Křenovice se zpět vrací do majetku pražského arcibiskupství po bitvě na Bílé Hoře, kdy císař Ferdinand II. předal vltavskotýnské panství jako celek. V majetku pražského arcibuskupství zůstaly Křenovice až do roku 1848.
Podle dokumentu „Soupis podle víry“ z roku 1651, žilo v Křenovicích v tomto roce pouze 44 lidí starších deseti let. Je zde uveden krčmář Tomáš Novák se ženou Kateřinou a synem Tomášem, dále pak kovář Mikoláš s ženou Kateřinou. V obci tehdy bylo 5 sedláků: Tomáš Máša, Vít Kašpar, Jiřík Pletka, Jan Polívka, Ondřej Panka a dále 4 chalupníci: Zikmund Hejtmánek, Jan Pitelka, Jiří Neřád a Vít Kučerů.
V moderní době měly Křenovice nejvíce obyvatel koncem 60.let 19. století, kdy zde žilo 562 Křenováků (při sčítání v roce 1869). Většina obyvatel se živila zemědělstvím. Před první světovou válkou k větším statkům patřily ty usedlosti, které měly také koňské potahy. K nim patřily statky sedláků Slámy (č.p.3), Bartůňka (č.p.6), Boušky (č.p. 17), Bendy (č.p.19), Hubala (č.p. 20), Pytelky (č.p. 32) a Hesouna (č.p. 34). 


V tomto domě č.p.65 se narodil v roce 1907 básník Josef Kostohryz

Historie obce

Stará chalupa Štofflova v KřenovicíchZe současnosti

V roce 2010 bylo zvoleno nové zastupitelstvo. Starostou obce se stal p. Stanislav Bartoš a jeho zástupkyní je p. Anna Kršková. Na obecním úřadě pracuje p. účetní Pavlína Kašparová a knihovnu vede p. Bohumila Štofflová. Obecní kroniku píše ing. Olga Kolísková, která se stará i o webové stránky obce. 
V obci funguje Sbor dobrovolných hasičů, jehož starostou je pan Josef Hrůza a velitelem pan Roman Moravec. Pod záštitou hasičů pracují i mladí hasiči pod velením pana Romana Moravce, Václava Jansy a Šárky Hrůzové. Hasiči mají také svůj fotbalový oddíl starých gard - SK SDH Křenovice.
Bohatou kulturní a občanskou činnost vyvíjí občanské sdružení „Křenovické sluníčko“, které pořádá akce na níž se sjíždějí občané z širokého okolí. Předsedkyní sdružení je Pavla Jakubcová.
 V oblasti myslivosti zde působí myslivecký spolek „Jížina“, který sdružuje křenovické a podolské myslivce.
V obci jsou dva hostince – „Nová obecní hospoda“ s letním přístřeškem a hospoda „U Tlapů“. Křenováci mohou nakoupit základní potraviny v obchodě, který vede paní Jana Hořejší. V obci bylo postaveno oplocené dětské hřiště na nohejbal a volejbal a vedle něho upraven dětský koutek s prolézačkami.

Obecní úřad   Mladí hasičiVýroční hasičská schůze   Originální prapor SDH Křenovice z roku 1897Křenovické hasičky

Křenovičtí hasiči při soutěžiSvěcení opravené hasičské zbrojnice   Občanské sdružení Křenovické sluníčko

Křenovice v Máji 2009


Památky

Z historických památek je možno jmenovat kapli Panny Marie, která byla postavena křenovickými občany v 70. letech 19. století. Zvon na kapličce, na němž je odlit letopočet 1874, je původní. Za první světové války byl zvon ukryt křenovickými občany před exekucí v lese. Za druhé světové války jej Němci sice odvezli, ale pro Křenovice jej zachránil pan Jaroslav Kabele (č.p.69), který po zvonu pátral, našel v pražském skladu a se slávou přivezl zpět domů. Před kaplí stojí památník padlým z I. sv. války s plaketou T.G. Masaryka. Z dalším pamětihodností je možno jmenovat Boží muka svatého Jána, které můžete najít před rodným domem básníka Josefa Kostohryze ( č.p. 65), který se zde v roce 1907 narodil. Boží muka „Svatá Trojice“ se nacházejí v lese „Na Bruse“. Za zmínku určitě stojí i tři kamenné kříže ze 60. let 19. století, které byly postaveny panem Josefem Bouškou (č.p. 17 – první velitel SDH) u cest vedoucích z Křenovic.

Kaple Panny Marie na návsi 
Kaplička Panny Marie

Kamenný kříž za JeřábkovýmiKaplička sv. Trojice na Bruse

Dnes je: 16.12.2018

Svátek slaví: Albína

Aktuality

Pozvánka na 2. zasedání ZO Křenovice
více

Nové fotky

Živý Betlém a jarmark v Křenovicích - přidány nové fotografie do fotogalerie.


Návrh rozpočtu na rok 2019
více
Pozvánka na 1.zasedání ZO Křenovice
více
Informace o ustavujícím zasedání ZO Křenovice
více
LIMONÁDOVÝ JOE - LESNÍ DIVADLO KŘENOVICE
více
Jmenování zapisovatele OVK
více
Za krásami mezivodí
více
Pozvánka na 5. zasedání ZO Křenovice
více
Záměr směny pozemku
více
Oznámení o přerušení dodávky el.energie
více
Volby do ZO - schválený počet členů ZO, vytvoření volební obvod
více
Záměr pronájmu pozemků
více
Pozvánka na 3.zasedání ZO Křenovice
více
Historie lesního divadla
více
Návrh závěrečného účtu obce Křenovice za rok 2017
více
Pozvánka na 2.zasedání zastupitelstva obce
více
Oznámení o zveřejnění
více
Záměr o prodeji pozemků
více
Pozvánka na 1. zasedání ZO Křenovice
více
Pozvánka na 6. zasedání ZO Křenovice
více
Pozvánka na 5. zasedání ZO Křenovice
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 2018-2020
více
Návrh rozpočtu obce Křenovice na rok 2018
více
Pozvánka na 4. zasedání ZO Křenovice
více
Počet a sídlo okrsků - volby PS ČR
více
Pozvánka na 3.zasedání zastupitelstva obce
více
Pozvánka na 2. zasedání ZO Křenovice
více
Rozhodnutí Stáního pozemkového úřadu Písek
více
Svoz komunálního odpadu
více
Pozvánka na 1.zasedání ZO Křenovice
více
Oznámení OÚ Křenovice
více
Informační leták - dotace DČOV
více
Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
více
SPÚ - Rozhodnutí
více
Zimní svoz KO
více
Zápis ze závěrečného jednání KPÚ
více
Kronika 2012
více
Kronika 2011
více

Anketa

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (85%)
85%
Ne
odpověď Ne (15%)
15%