Obec Křenovice

Svazek obcí regionu Písecko

Oznámení o zveřejnění

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-4-.pdf 381.6 Kb

Oznámení o zveřejnění - SORP

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-sorp.pdf 522.1 Kb

Co se děje nového v SORP

Obec Křenovice je členem Svazku obcí regionu Písecko. Zde se můžete dozvědět informace o činnosti tohoto svazku, které je naše obec povinná zveřejňovat.

             

 

 

       SVAZEK OBCÍ REGIONU PÍSECKO

 
                      NÁVRH  ROZPOČTU NA ROK 2010 
 
              ===========================================
 
PŘÍJMY
                                                                    
4121                 příspěvky od obcí                                                          278 000,-
 
2141                 úroky                                                                                 2 000,-
 
Celkem příjmy                                                                                        280 000,- Kč
===================================================================
 
VÝDAJE
 
6409 5164             nájemné                                                                      12 000,-
                                                                                                 
6409 5021             mzda                                                                           36 000,-
 
6409 5139             materiál                                                                        8 000,-
 
6409 5162             služby telekomunikací                                               24 000,-       
 
6310 5163             bankovní poplatky                                                        4 000,-                                      
 
6409 5169             služby                                                                        196 000,-                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 Celkem výdaje                                                                                        280 000,- Kč   =================================================================
 
 
 
K předloženému návrhu rozpočtu se mohou občané všech obcí, které jsou členy Svazku obcí regionu Písecko vyjádřit písemně na adresu: Svazek obcí regionu Písecko, Velké nám.114, 397 01 Písek do 27.11.2009, nebo osobně na veřejném zasedání Valné hromady, které se bude konat  27. listopadu 2009 od 11 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Budovcova 207.
 
Vyvěšeno:   
 
Svěšeno:                      
 
Zveřejněno na elektronické úřední desce od-do:  od 8.11. 2009 - 30.12.2009 
 
 

V Písku 4.11.2009

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Písku dne 5. 11. 2009
 
N á v r h
 
 
Prodeje pozemku parcelní číslo 229/2, k. ú. Hradiště u Písku
 
 
ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zveřejňuje Svazek obcí regionu Písecko záměr dispozice s majetkem Svazku obcí regionu Písecko, který byl projednán na Radě regionu dne 4. 11. 2009.
 
-          záměr prodeje  pozemku parcelní číslo 229/2, o celkové výměře 1063, druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace, zapsaná na listu vlastnictví 4759, pro katastrální území Hradiště u Písku, obec Písek, okres Písek, kraj Jihočeský, mezi soutokem řeky Otavy s Blanicí a Zátavským mostem přes Otavu.
 
-          V souladu s předpisy o hospodaření s majetkem Svazku obcí regionu Písecko má každý občan právo vznést připomínky do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu, a to písemně na adresu Svazku obcí regionu Písecko, Velké nám. 114. Písek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
za Svazek obcí regionu Písecko
                                         Ing. Miroslav Sládek
                                         předseda Rady regionu
 
 
 
 
 
 
 

Dnes je: 16.12.2018

Svátek slaví: Albína

Aktuality

Pozvánka na 2. zasedání ZO Křenovice
více

Nové fotky

Živý Betlém a jarmark v Křenovicích - přidány nové fotografie do fotogalerie.


Návrh rozpočtu na rok 2019
více
Pozvánka na 1.zasedání ZO Křenovice
více
Informace o ustavujícím zasedání ZO Křenovice
více
LIMONÁDOVÝ JOE - LESNÍ DIVADLO KŘENOVICE
více
Jmenování zapisovatele OVK
více
Za krásami mezivodí
více
Pozvánka na 5. zasedání ZO Křenovice
více
Záměr směny pozemku
více
Oznámení o přerušení dodávky el.energie
více
Volby do ZO - schválený počet členů ZO, vytvoření volební obvod
více
Záměr pronájmu pozemků
více
Pozvánka na 3.zasedání ZO Křenovice
více
Historie lesního divadla
více
Návrh závěrečného účtu obce Křenovice za rok 2017
více
Pozvánka na 2.zasedání zastupitelstva obce
více
Oznámení o zveřejnění
více
Záměr o prodeji pozemků
více
Pozvánka na 1. zasedání ZO Křenovice
více
Pozvánka na 6. zasedání ZO Křenovice
více
Pozvánka na 5. zasedání ZO Křenovice
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 2018-2020
více
Návrh rozpočtu obce Křenovice na rok 2018
více
Pozvánka na 4. zasedání ZO Křenovice
více
Počet a sídlo okrsků - volby PS ČR
více
Pozvánka na 3.zasedání zastupitelstva obce
více
Pozvánka na 2. zasedání ZO Křenovice
více
Rozhodnutí Stáního pozemkového úřadu Písek
více
Svoz komunálního odpadu
více
Pozvánka na 1.zasedání ZO Křenovice
více
Oznámení OÚ Křenovice
více
Informační leták - dotace DČOV
více
Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
více
SPÚ - Rozhodnutí
více
Zimní svoz KO
více
Zápis ze závěrečného jednání KPÚ
více
Kronika 2012
více
Kronika 2011
více

Anketa

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (85%)
85%
Ne
odpověď Ne (15%)
15%