Obec Křenovice

Svazek obcí regionu Písecko

Oznámení o zveřejnění

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-4-.pdf 381.6 Kb

Oznámení o zveřejnění - SORP

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-sorp.pdf 522.1 Kb

Co se děje nového v SORP

Obec Křenovice je členem Svazku obcí regionu Písecko. Zde se můžete dozvědět informace o činnosti tohoto svazku, které je naše obec povinná zveřejňovat.

             

 

 

       SVAZEK OBCÍ REGIONU PÍSECKO

 
                      NÁVRH  ROZPOČTU NA ROK 2010 
 
              ===========================================
 
PŘÍJMY
                                                                    
4121                 příspěvky od obcí                                                          278 000,-
 
2141                 úroky                                                                                 2 000,-
 
Celkem příjmy                                                                                        280 000,- Kč
===================================================================
 
VÝDAJE
 
6409 5164             nájemné                                                                      12 000,-
                                                                                                 
6409 5021             mzda                                                                           36 000,-
 
6409 5139             materiál                                                                        8 000,-
 
6409 5162             služby telekomunikací                                               24 000,-       
 
6310 5163             bankovní poplatky                                                        4 000,-                                      
 
6409 5169             služby                                                                        196 000,-                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 Celkem výdaje                                                                                        280 000,- Kč   =================================================================
 
 
 
K předloženému návrhu rozpočtu se mohou občané všech obcí, které jsou členy Svazku obcí regionu Písecko vyjádřit písemně na adresu: Svazek obcí regionu Písecko, Velké nám.114, 397 01 Písek do 27.11.2009, nebo osobně na veřejném zasedání Valné hromady, které se bude konat  27. listopadu 2009 od 11 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Budovcova 207.
 
Vyvěšeno:   
 
Svěšeno:                      
 
Zveřejněno na elektronické úřední desce od-do:  od 8.11. 2009 - 30.12.2009 
 
 

V Písku 4.11.2009

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Písku dne 5. 11. 2009
 
N á v r h
 
 
Prodeje pozemku parcelní číslo 229/2, k. ú. Hradiště u Písku
 
 
ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zveřejňuje Svazek obcí regionu Písecko záměr dispozice s majetkem Svazku obcí regionu Písecko, který byl projednán na Radě regionu dne 4. 11. 2009.
 
-          záměr prodeje  pozemku parcelní číslo 229/2, o celkové výměře 1063, druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace, zapsaná na listu vlastnictví 4759, pro katastrální území Hradiště u Písku, obec Písek, okres Písek, kraj Jihočeský, mezi soutokem řeky Otavy s Blanicí a Zátavským mostem přes Otavu.
 
-          V souladu s předpisy o hospodaření s majetkem Svazku obcí regionu Písecko má každý občan právo vznést připomínky do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu, a to písemně na adresu Svazku obcí regionu Písecko, Velké nám. 114. Písek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
za Svazek obcí regionu Písecko
                                         Ing. Miroslav Sládek
                                         předseda Rady regionu
 
 
 
 
 
 
 

Dnes je: 21.03.2018

Svátek slaví: Radek

Aktuality

Pozvánka na 2.zasedání zastupitelstva obce
více
Oznámení o zveřejnění
více
Záměr o prodeji pozemků
více
Pozvánka na 1. zasedání ZO Křenovice
více
Pozvánka na 6. zasedání ZO Křenovice
více
Pozvánka na 5. zasedání ZO Křenovice
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 2018-2020
více
Návrh rozpočtu obce Křenovice na rok 2018
více
Pozvánka na 4. zasedání ZO Křenovice
více
Počet a sídlo okrsků - volby PS ČR
více
Pozvánka na 3.zasedání zastupitelstva obce
více
Pozvánka na 2. zasedání ZO Křenovice
více

Dětský den - pozvánka

Dne 3.6.2017 od 16.00 se koná akce "Dětský den". Kde - krytý letní parket Křenovice u obecního hostince. Více informací viz:

pozvánka


Májové oslavy 2017 ve fotogalerii

Nově jsou přidány fotky z májových oslav  2017 na téma "Staré pověsti křenovické". Rozklikněte si fotogalerii a najdete vše. Autorem fotografií je Jitka Kalinová.


Rozhodnutí Stáního pozemkového úřadu Písek
více
Svoz komunálního odpadu
více
Pozvánka na 1.zasedání ZO Křenovice
více
Oznámení OÚ Křenovice
více
Informační leták - dotace DČOV
více
Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
více
SPÚ - Rozhodnutí
více
Zimní svoz KO
více
Zápis ze závěrečného jednání KPÚ
více
Kronika 2012
více
Kronika 2011
více

Anketa

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (85%)
85%
Ne
odpověď Ne (15%)
15%