Obec Křenovice

Svazek obcí regionu Písecko

Co se děje nového v SORP

Obec Křenovice je členem Svazku obcí regionu Písecko. Zde se můžete dozvědět informace o činnosti tohoto svazku, které je naše obec povinná zveřejňovat.

             

 

 

       SVAZEK OBCÍ REGIONU PÍSECKO

 
                      NÁVRH  ROZPOČTU NA ROK 2010 
 
              ===========================================
 
PŘÍJMY
                                                                    
4121                 příspěvky od obcí                                                          278 000,-
 
2141                 úroky                                                                                 2 000,-
 
Celkem příjmy                                                                                        280 000,- Kč
===================================================================
 
VÝDAJE
 
6409 5164             nájemné                                                                      12 000,-
                                                                                                 
6409 5021             mzda                                                                           36 000,-
 
6409 5139             materiál                                                                        8 000,-
 
6409 5162             služby telekomunikací                                               24 000,-       
 
6310 5163             bankovní poplatky                                                        4 000,-                                      
 
6409 5169             služby                                                                        196 000,-                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 Celkem výdaje                                                                                        280 000,- Kč   =================================================================
 
 
 
K předloženému návrhu rozpočtu se mohou občané všech obcí, které jsou členy Svazku obcí regionu Písecko vyjádřit písemně na adresu: Svazek obcí regionu Písecko, Velké nám.114, 397 01 Písek do 27.11.2009, nebo osobně na veřejném zasedání Valné hromady, které se bude konat  27. listopadu 2009 od 11 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Budovcova 207.
 
Vyvěšeno:   
 
Svěšeno:                      
 
Zveřejněno na elektronické úřední desce od-do:  od 8.11. 2009 - 30.12.2009 
 
 

V Písku 4.11.2009

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Písku dne 5. 11. 2009
 
N á v r h
 
 
Prodeje pozemku parcelní číslo 229/2, k. ú. Hradiště u Písku
 
 
ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zveřejňuje Svazek obcí regionu Písecko záměr dispozice s majetkem Svazku obcí regionu Písecko, který byl projednán na Radě regionu dne 4. 11. 2009.
 
-          záměr prodeje  pozemku parcelní číslo 229/2, o celkové výměře 1063, druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace, zapsaná na listu vlastnictví 4759, pro katastrální území Hradiště u Písku, obec Písek, okres Písek, kraj Jihočeský, mezi soutokem řeky Otavy s Blanicí a Zátavským mostem přes Otavu.
 
-          V souladu s předpisy o hospodaření s majetkem Svazku obcí regionu Písecko má každý občan právo vznést připomínky do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu, a to písemně na adresu Svazku obcí regionu Písecko, Velké nám. 114. Písek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
za Svazek obcí regionu Písecko
                                         Ing. Miroslav Sládek
                                         předseda Rady regionu
 
 
 
 
 
 
 

Dnes je: 28.04.2017

Svátek slaví: Vlastislav

Aktuality

Májové oslavy 2017

Pozor změna! Letošní májové oslavy 2017 v Křenovicích se konají dne 6.5.2017 v sobotu od 14 hodin. Téma zní Staré pověsti křenovické.

Více  info - pozvánka na Májové oslavy Křenovice

Pripoměňte si lonský ročník ve fotogalerii: Májové oslavy 2016!


Závěrečný účet obce Křenovice za rok 2016
více
Svoz komunálního odpadu
více
Pozvánka na 1.zasedání ZO Křenovice
více
Oznámení o zeveřejnění dokumentů k rozpočtovému procesu
více
Návrh závěrečného účtu Obec Křenovice za rok 2016
více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016


Oznámení OÚ Křenovice
více
Informační leták - dotace DČOV
více
Zápis z 5. veřejného zasedání ZO
více
Schválený rozpočet pro rok 2017
více
Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
více
SPÚ - Rozhodnutí
více
Zimní svoz KO
více
Zápis z 3. zasedání
více
Zápis z 2. zasedání
více
Zápis ze závěrečného jednání KPÚ
více
Závěrečný účet 2015
více
Zápis z 1. zasedání OZ
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
Zápis z 5. zasedání
více
Pozvánka na noční soutěž
více
Výroční zpráva za rok 2014
více
Kronika 2012
více
Kronika 2011
více
Výroční zpráva za rok 2013
více
Výroční zpráva za rok 2012
více
Výroční zpráva za rok 2011
více

Anketa

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (84%)
84%
Ne
odpověď Ne (16%)
16%