Dotační programy

Projekt podpořen Nadací Via díky daru společnosti TV Prima."

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nadace-via-prispevek.pdf 2881.6 Kb

Výsadba klimatické zeleně – ovocných alejí v roce 2022

Na podzim minulého roku 2022 došlo v naší obci ke komunitním výsadbám dvou alejí v lokalitách (viz níže) v rámci projektu "Výsadba klimatické zeleně - ovocných alejí Obec Křenovice s číslem 1210400692" za účelem zlepšení životního prostředí v obcích prostřednictvím podpory Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Výsadba stromů přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů,ke zlepšení kvality ovzduší a kzadržování vody.

Obecní úřad Křenovice děkuje všem účastníkům výsadeb. 

 Fotografie pořízena měsíc po výsadbách     Výsadba klimatické zeleně – ovocných alejí v roce 2022  Výsadba klimatické zeleně – ovocných alejí v roce 2022

Výsadba klimatické zeleně – ovocných alejí v roce 2022  Výsadba klimatické zeleně – ovocných alejí v roce 2022

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-sfzp-dotace.pdf 2359.6 Kb

Tepelné čerpadlo v budově pohostinství a obchodu

Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 byla podpořena akce “Tepelné čerpadlo v budově pohostinství a obchodu”. Celkové výdaje akce činí 458.006,88 Kč. Poskytnuta byla dotace ve výši 255.000 Kč.

Jihočeský kraj


Nákup vybavení pro JSDH Křenovice

Tato akce byla spolufinancovaná z Dotačního programu Jihočeského kraje "Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje"
Celkové náklady: 77.633,-Kč.
Neinvestiční dotace ve výši: 50.000,-Kč
(kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo, motorová pila)


Jihočeský krajNákup vybavení pro JSDH Křenovice


Výměna oken a dveří skladovacích prostor prodejny

Obec Křenovice získala v letošním roce dotaci z programu Jihočeského kraje - Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji Obchůdek 2021+ ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu na projekt "Výměna oken a dveří skladovacích prostor prodejny". Poskytnutí neinvestiční dotace činí 60.000,- Kč.

Jihočeský krajVýměna oken a dveří skladovacích prostor prodejny


Instalace domovních čistíren odpadních vod

V roce 2021 proběhla výstavba (instalace) 44 ks domovních čistíren odpadních vod za podpory Státního fondu životního prosředí ČR. 

 

Výsadba klimatické zeleně – ovocných alejí v roce 2022Instalace domovních čistíren odpadních vod


Nové kontejnery na sběrném dvoře

Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 byla podpořena akce “Nákup kontejnerů”. Celkové náklady na pořízení nových kontejnerů byly 185.700 Kč. Poskytnuta byla dotace ve výši 150.000 Kč.

Cílem projektu bylo usnadnit třídění odpadu a sběrných surovin na sběrném dvoře a celkové zlepšení nakládání s odpady.

Jihočeský krajNové kontejnery na sběrném dvoře


Oprava komunikace

V druhé polovině listopadu proběhla oprava komunikace směrem k Pilnému (rybníku). Realizace této akce byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 ve výši 120 tisíc korun.

Oprava komunikace Jihočeský kraj


Oprava nádvoří sběrného dvora

V druhé polovině listopadu proběhla oprava nádvoří sběrného dvora. Realizace této akce byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 ve výši 150 tisíc korun.

Oprava nádvoří sběrného dvoraJihočeský kraj


Oprava oken a dveří prodejny v Křenovicích

Oprava oken a dveří prodejny v Křenovicích

 

Obec Křenovice získala v letošním roce dotaci z programu Jihočeského kraje „Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji“ na akci „Oprava oken a dveří prodejny v Křenovicích“ ve výši 56.000,00 Kč. Celkové náklady na tuto akci jsou 89.764,53 Kč.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sken01176.pdf 489.6 Kb

Nový dopravní automobil pro hasiče

Nový dopravní automobil pro hasiče

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sken01136.pdf 433.4 Kb