Dotační programy

Výměna oken a dveří skladovacích prostor prodejny

Obec Křenovice získala v letošním roce dotaci z programu Jihočeského kraje - Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji Obchůdek 2021+ ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu na projekt "Výměna oken a dveří skladovacích prostor prodejny". Poskytnutí neinvestiční dotace činí 60.000,- Kč.

Jihočeský krajVýměna oken a dveří skladovacích prostor prodejny


Nové kontejnery na sběrném dvoře

Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 byla podpořena akce “Nákup kontejnerů”. Celkové náklady na pořízení nových kontejnerů byly 185.700 Kč. Poskytnuta byla dotace ve výši 150.000 Kč.

Cílem projektu bylo usnadnit třídění odpadu a sběrných surovin na sběrném dvoře a celkové zlepšení nakládání s odpady.

Jihočeský krajNové kontejnery na sběrném dvoře


Oprava komunikace

V druhé polovině listopadu proběhla oprava komunikace směrem k Pilnému (rybníku). Realizace této akce byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 ve výši 120 tisíc korun.

Oprava komunikace Jihočeský kraj


Oprava nádvoří sběrného dvora

V druhé polovině listopadu proběhla oprava nádvoří sběrného dvora. Realizace této akce byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 ve výši 150 tisíc korun.

Oprava nádvoří sběrného dvoraJihočeský kraj


Oprava oken a dveří prodejny v Křenovicích

Oprava oken a dveří prodejny v Křenovicích

 

Obec Křenovice získala v letošním roce dotaci z programu Jihočeského kraje „Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji“ na akci „Oprava oken a dveří prodejny v Křenovicích“ ve výši 56.000,00 Kč. Celkové náklady na tuto akci jsou 89.764,53 Kč.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sken01176.pdf 489.6 Kb