Dotační programy

Nákup vybavení pro JSDH Křenovice

Tato akce byla spolufinancovaná z Dotačního programu Jihočeského kraje "Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje"
Celkové náklady: 77.633,-Kč.
Neinvestiční dotace ve výši: 50.000,-Kč
(kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo, motorová pila)


Jihočeský krajNákup vybavení pro JSDH Křenovice