Dotační programy

Nové kontejnery na sběrném dvoře

Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 byla podpořena akce “Nákup kontejnerů”. Celkové náklady na pořízení nových kontejnerů byly 185.700 Kč. Poskytnuta byla dotace ve výši 150.000 Kč.

Cílem projektu bylo usnadnit třídění odpadu a sběrných surovin na sběrném dvoře a celkové zlepšení nakládání s odpady.

Jihočeský krajNové kontejnery na sběrném dvoře