Dotační programy

Tepelné čerpadlo v budově pohostinství a obchodu

Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 byla podpořena akce “Tepelné čerpadlo v budově pohostinství a obchodu”. Celkové výdaje akce činí 458.006,88 Kč. Poskytnuta byla dotace ve výši 255.000 Kč.

Jihočeský kraj