Kniha - Křenovické příběhy

Křenovické příběhy - kniha od Olgy Kolískové - vychází k 630- ti letům 1. písemné zmínky o obci

Kniha Křenovické příběhy byla pokřtěna na slavnostním křtu knihy, který proběhl v sobotu 17.10.2009 v 15.00 v Nové hospodě v Křenovicích.

 


Knihu vydal Obecní úřad Křenovice k 630-ti letům první písemné zmínky o obci v roce 2009. Knihu je možno zakoupit na OÚ Křenovice.

Kniha má 120 stran a je plná starých i nových barevných fotografií. Je rozdělena do 13 kapitol a na závěr je vložena obrazová příloha. V knize se seznámíte s první písemnou zmínkou o Křenovicích z roku 1379, s Křenovicemi v polovině 17. století, s křenovickými muzikanty, s křenovickým ochotnickým divadlem, s majiteli křenovických usedlostí v 18. a v 19. století, s křenovickými pomístními jmény, s křenovickými památkami a pověstmi, s křenovickými postavičkami, s křenovickými hostinci a se současností obce. Kniha je psána nejen v poučném, ale i zábavném duchu, takže je určena všem, kteří mají rádi regionální literaturu.

ing. Olga Kolísková, autorka knihy a kronikářka obce Křenovice

 

Některé fotografie z knihy Křenovické příběhy:

Hasiči 1918 - svěcení zvonu       První poválečný odvod r. 1945     Hudebníci    Kaplička sv. Jána kolem r. 1904    Neši furianti v lesním divadle - r. 1924


Hostinec U Bartůňků    Křenovická náves kolem roku 1938     Křenovičtí ochotníci - Naši furianti kolem r. 1920    Rybník Lazna a Kotrbova chalupa