Svazek obcí regionu Písecko

Oznámení o zveřejnění 1/2021 - SORP

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ro-1-2021135946435.doc 45.1 Kb

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí regionu Písecko 11/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ro-11-2020.doc 44 Kb

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí regionu Písecko 10/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ro-10-2020.doc 43 Kb

SORP - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sorp-strednedoby-vyhled-rozpoctu-na-obdobi-2022-2023-navrh.pdf 295.8 Kb

SORP - Návrh rozpočtu na rok 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sorp-navrh-rozpoctu-na-rok-2021.pdf 1038.8 Kb

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí regionu Písecko 9/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ro-9-2020.doc 42 Kb

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí regionu Písecko 8/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ro-8-2020.doc 41 Kb

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí regionu Písecko 6-7/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ro-6-7-2020.doc 41 Kb

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí regionu Písecko 5/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ro-5-2020.doc 38.9 Kb

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí regionu Písecko 4/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ro-4-2020.pdf 192.2 Kb

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí regionu Písecko 3/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ro-3-2020.doc 36.9 Kb

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí regionu Písecko 2/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ro-2-2020.doc 36.4 Kb

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí regionu Písecko 11/2019

Rozpočet na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ro-11-2019.doc 45.6 Kb

Oznámení o zveřejnění

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-4-.pdf 381.6 Kb

Oznámení o zveřejnění - SORP

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-sorp.pdf 522.1 Kb

Co se děje nového v SORP

Obec Křenovice je členem Svazku obcí regionu Písecko. Zde se můžete dozvědět informace o činnosti tohoto svazku, které je naše obec povinná zveřejňovat.

             

 

 

       SVAZEK OBCÍ REGIONU PÍSECKO

 
                      NÁVRH  ROZPOČTU NA ROK 2010 
 
              ===========================================
 
PŘÍJMY
                                                                    
4121                 příspěvky od obcí                                                          278 000,-
 
2141                 úroky                                                                                 2 000,-
 
Celkem příjmy                                                                                        280 000,- Kč
===================================================================
 
VÝDAJE
 
6409 5164             nájemné                                                                      12 000,-
                                                                                                 
6409 5021             mzda                                                                           36 000,-
 
6409 5139             materiál                                                                        8 000,-
 
6409 5162             služby telekomunikací                                               24 000,-       
 
6310 5163             bankovní poplatky                                                        4 000,-                                      
 
6409 5169             služby                                                                        196 000,-                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 Celkem výdaje                                                                                        280 000,- Kč   =================================================================
 
 
 
K předloženému návrhu rozpočtu se mohou občané všech obcí, které jsou členy Svazku obcí regionu Písecko vyjádřit písemně na adresu: Svazek obcí regionu Písecko, Velké nám.114, 397 01 Písek do 27.11.2009, nebo osobně na veřejném zasedání Valné hromady, které se bude konat  27. listopadu 2009 od 11 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Budovcova 207.
 
Vyvěšeno:   
 
Svěšeno:                      
 
Zveřejněno na elektronické úřední desce od-do:  od 8.11. 2009 - 30.12.2009 
 
 

V Písku 4.11.2009

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Písku dne 5. 11. 2009
 
N á v r h
 
 
Prodeje pozemku parcelní číslo 229/2, k. ú. Hradiště u Písku
 
 
ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zveřejňuje Svazek obcí regionu Písecko záměr dispozice s majetkem Svazku obcí regionu Písecko, který byl projednán na Radě regionu dne 4. 11. 2009.
 
-          záměr prodeje  pozemku parcelní číslo 229/2, o celkové výměře 1063, druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace, zapsaná na listu vlastnictví 4759, pro katastrální území Hradiště u Písku, obec Písek, okres Písek, kraj Jihočeský, mezi soutokem řeky Otavy s Blanicí a Zátavským mostem přes Otavu.
 
-          V souladu s předpisy o hospodaření s majetkem Svazku obcí regionu Písecko má každý občan právo vznést připomínky do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu, a to písemně na adresu Svazku obcí regionu Písecko, Velké nám. 114. Písek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
za Svazek obcí regionu Písecko
                                         Ing. Miroslav Sládek
                                         předseda Rady regionu