Úřední deska

Platba za komunální odpad a ze psů v roce 2024Sazba poplatku za odpad kalendářní rok činí 750 Kč.
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:
a)    nedosáhla 18-ti let věku,,
b)    osoba, která má pobyt na adrese ohlašovny-Křenovice 48, ale v obci se trvale nezdržuje.
Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která dosáhla věku 63 let, ve výši 350 Kč.

Prosíme o úhradu za komunální odpad do 31. 3. 

Úhrada přes bankovní účet 

                                                                č.ú. 242218619/0300

        variabilní symbol (VS): pro platbu za odpady - VS:1345

poplatek za psa

    1. za jednoho psa 100 Kč,
    2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč,
    3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, 100 Kč,
    4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, 100 Kč
     variabilní symbol (VS)  pro platbu za psy - VS: 1341

Vždy uvádět do poznámky jméno a číslo popisné!

Platbu za odpady a platbu za psa rozdělit dle variabilního symbolu. (tzn. proběhnou 2 úhrady - zvlášť za psa a zvlášť za odpady)