Úřední deska

Platba za komunální odpad v roce 2021

Poplatek za komunální odpad za rok 2021 plaťte prosím v kanceláři úřadu v úřední hodiny ve čtvrtek 16 -17 hodin nebo ho můžete posílat na účet Obce Křenovice. Děkujeme

Úhrada přes bankovní účet 

č.ú. 242218619/300

variabilní symbol (VS): pro platbu za odpady - VS:1340

                                     pro platbu za psy - VS: 1341

 

Sazba poplatku za odpady

1) fyzická osoba, která má v obci trvalé bydliště - 350,-Kč

(osvobození od poplatků - děti do 18 let včetně, občané od 63 let včetně, držitelé průkazů ZTP/P)

 

2)  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu, kde není trvale hlášená osoba (rekreanti) - 700,-Kč

 

3) sazba za prvního psa - 100,-Kč

    sazba za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 200,-Kč