Úřední deska

Platba za komunální odpad v roce 2023

Poplatek za komunální odpad za rok 2023 plaťte prosím v kanceláři úřadu v úřední hodiny ve středu 16 -17 hodin nebo ho můžete posílat na účet Obce Křenovice.
Úhradu za komunální odpad prosíme zaplatit do 25. 3. 2023. Děkujeme

Prosíme o úhradu za komunální odpad do 25. 3. 2023.

Úhrada přes bankovní účet 

č.ú. 242218619/0300

variabilní symbol (VS): pro platbu za odpady - VS:1345

                                     pro platbu za psy - VS: 1341

Vždy uvádět do poznámky jméno a číslo popisné!

Platbu za odpady a platbu za psa rozdělit dle variabilního symbolu. (tzn. proběhnou 2 úhrady - zvlášť za psa a zvlášť za odpady)

 

Sazba poplatku za odpady

1) fyzická osoba, která má v obci trvalé bydliště - 700,-Kč  (19 - 62 let)

    mladiství (ve věku 15-18 let) - 350,-Kč (tzn. k 1.1.2022 15 let)

    fyzická osoba ve věku 63 let a více - 350,-Kč (k 1.1. 2022 63 let)

    děti do 15 ti let se osvobozují od poplatku

 

2)  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu, kde není trvale hlášená osoba (rekreanti) - 700,-Kč

 

3) sazba za prvního psa - 100,-Kč

    sazba za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 200,-Kč

 

V případě nejasností se neváhejte obrátit na starostu obce.

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obecne-zavazna-vyhlaska-o-odpadech427815851.pdf 2200.5 Kb