Úřední deska

Výsledky hlasování - volby prezidenta 1. kolo

Počet osob zapsaných do výpisu stálého a zvláštního seznamu voličů:     151 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:     111

Počet odevzdaných úředních obálek:     111

Počet platných hlasů celkem:     111

 

Pořadí kandidátů podle počtu hlasů:

1. Andrej Babiš      44 hlasů

2. Danuše Nerudová      28 hlasů

3. Petr Pavel                  25 hlasů

4. Pavel Fischer             10 hlasů

5. Jaroslav Bašta             2 hlasů

6. Karel Diviš                   1 hlasů

7. Marek Hilšer                1 hlasů

8. Tomáš Zima                 0 hlasů