Úřední deska

Výsledky hlasování - volby prezidenta 2. kolo

Počet osob zapsaných do výpisu stálého a zvláštního seznamu voličů:     155

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:     124

Počet odevzdaných úředních obálek:     124

Počet platných hlasů celkem:     124

 

Pořadí kandidátů podle počtu hlasů:

Andrej Babiš      47 hlasů

Petr Pavel          77 hlasů