Ustavující schůze zastupitelstva Křenovice

Nové zastupitelstvo Křenovic 2023

Dne 18.4.2023 se konalo ustavující zastupitelstvo po opakovaných volbách. Vítěz voleb uskupení Hasiči 22 získal čtyři mandáty, Sdružení křenovických občanů získalo tři mandáty. Starostou byl zvolen Josef Hrůza (Hasiči 22), místostarostou Milan Průža (Hasiči 22). Oba vystoupili s proslovy, ve kterých zdůraznili zájem na uklidnění bouřlivé situace v obci. Ta nastala po řádných volbách v září 2022 odstoupením všech zastupitelů i náhradníků z obou dalších kandidujících stran: Sdružení křenovických občanů (SKO) a Křenovice 22. Také zastupitel MUDr. Tomáš Sochor (SKO) ve svém konstruktivním projevu projevil zájem na ukončení krize v obci. Předsedou Finanční komise byl zvolen Pavel Sosnovec (Hasiči 22), předsedou kontrolní komise se stal MUDr. Tomáš Sochor (SKO). Ve vedení nově vzniklé kulturní komise stanula Jana Hořejší (SKO). Šestým zastupitelem byl zvolen Ondřej Truc (SKO) a sedmým se stal Roman Moravec (Hasiči 22).
Nově zvolené zastupitelstvo Křenovic 2023
Nově zvolené zastupitelstvo Křenovic 2023
Nově zvolené zastupitelstvo Křenovic 2023
Nově zvolené zastupitelstvo Křenovic 2023
Nově zvolené zastupitelstvo Křenovic 2023
Nově zvolené zastupitelstvo Křenovic 2023
Nově zvolené zastupitelstvo Křenovic 2023
Nově zvolené zastupitelstvo Křenovic 2023