Kronika obce

Kronika obce Křenovice je zpracovávaná kazdým rokem. Současným kronikářem je Jana Hořejší, která píše kroniku od roku 2016. Do roku 2014 byla kronikářkou Olga Kolísková a ještě před ní Václav Vlna. Kronika je psána od roku 1989, kdy nejstarší historii obce zpracoval Václav Vlna. Existovala ještě stará kronika obce Křenovice, psaná od roku asi 1920, ta se bohužel kolem roku 1989 ztratila neznámo kam. Všechny ročníky kroniky jsou také uloženy v písemné podobě v obecní knihovně.