Kronika obce

Kronika obce Křenovice je zpracovávaná kazdým rokem. Současným kronikářem je Jana Hořejší, která píše kroniku od roku 2016. Do roku 2014 byla kronikářkou Olga Kolísková a ještě před ní Václav Vlna. Kronika je psána od roku 1989, kdy nejstarší historii obce zpracoval Václav Vlna.  Všechny ročníky kroniky jsou také uloženy v písemné podobě v obecní knihovně. Nejstarší kronika z let 1921-1937 byla asi od roku 1980 ztracená. Psal ji bývalý starosta obce Jan Pokorný a také František Benda.  V roce 2023 ji odevzdala současné kronikářce Janě Hořejší ml. paní Vendula Jarošová (dcera Milady Pávcové). Vendula Jarošová kroniku našla v pozůstalosti svého dědy. Patří jí velké díky! Stará kronika je uschována u současné kronikářky. Byla digitálně nafocena a její kopie budou uloženy v místní knihovně. Je mmožné si jí také digitálně stáhnout na odkaze:

https://posilej.cz/zasilka/yWU4e91M#link