Osvědčení starobylosti rodu Pitelkovského

Osvědčení starobylého původu Pitelkovského rodu z Křenovic č.p. 26

Dne 17.10. 2009 při příležitosti křtu knihy "Křenovické příběhy" bylo panu Jaroslavovi Pitelkovi a jeho mamince Věře Pitelkové z Křenovic č.p. 26 předáno osvědčení o starobylém původu jejich rodu. Osvědčení, které připravila kronikářka Olga Kolísková, předal starosta obce Jan Brčák spolu s místostarostou Josefem Hrůzou.

 

 

 

Právoplatný osvědčeni vydanykřenovickym obecnim ouřadem

v den slavnostni, kdy jest tomu 630 let,

 co jmeno obce Krzenovice bylo ve starejch písemnostech prvně pojmenováno
 
 
Krzenovickej obecni ouřad v zastoupeni
 rychtáře Johanuse Brczaka a
místorychtáře Josephuse Hruzy
 
dáva v tento slavnej výročni den osvědčeni o starobylym původu rodu Pitelkovskýho
 
panu
Jaroslavovi Pitelkovi
 sousedovi a sedlákovi z obce krzenovickej, statku čisla popisnyho 26
 
 
Obecní historicus Olga Koliskova vyčetla ze starejch panskejch gruntovních knih a z farskej matrik, že Jaroslav Pitelka je nespornym desátym nepřetržitym mužskym pokolenim, kteryžto se pojímá na Pitelkovskym gruntě v obci křenovickej. Pitelkovskej rod je nejstarší v naší slavnej obci a sedí na stejnym gruntě po dobu nejméně 400 let v tejto posloupnosti hospodařů sedlskyho stavu:
 
1. Jaroslav Pitelka
*15. 2. 1969  Křenovice č.p. 26
 
2. Jaroslav Pitelka
* 21.6. 1933 Křenovice č.p. 26
°° 15.6. 1968 Věra Macháčková z Horních Rastor
+ 18.5.1973 Křenovice 26
 
3. Rudolf Pitelka
*7.4. 1882 Křenovice č.p. 26            
°° 17.10. 1921 Marie Chajdrnová z Radětic
+13.2. 1953 Křenovice č.p. 26
 
4. Josef Pitelka
*30.3. 1851 Křenovice č.p. 26   
°° 3.2. 1875 Marie Soldátová z Bilinky  
+ 30.11. 1931 Křenovice č.p. 26
 
5. Václav Pitelka
*3.9. 1801 Křenovice č.p. 26 
°° 4.2. 1840 Anna Matušková z Jetětic
+ 26.9. 1878 Křenovice č.p. 26
 
6. Vojtěch Pitelka
*21.4. 1763 Křenovice č.p. 26
°° 7.11. 1784 Veronika Dubová ze Zběšiček
+ 4.9. 1826 Křenovice č.p. 26
 
 
7. Bartoloměj Pitelka
*18.8. 1725 Křenovice č.p. 26
°° 17.11. 1748 Anna Nováková z Křenovic č.p. 12
+ 22.3. 1789 Křenovice č.p.26
 
8. Lukáš Pitelka
*1672 Křenovice č.p. 26  
°° Dorota Coufalová
+ 28.3. 1765 Křenovice č.p. 26    
    
 
9. Jakub Pitelka
*1641 Křenovice č.p. 26      
°° Dorota
+ 10.4. 1709 Křenovice č.p. 26
 
10. Jan Pitelka
*kolem 1600                                                                                                                                                         
°° Dorota
+ ?     
 
 
Jako potvrzeni o spravnosti tychto udalosti obecni ouřad předává puvodni listiny, který starobylost Pitelkovskyho rodu dokladaji.
 
Na dukaz toho, jakej važnosti se v obci starobylej Pitelkovskej rod drži, se konšelé křenovicky rozhodli udělit Jaroslavovi Pitelkovi sedlsky  rodovy erb, kterym vzdava uctu trvani starobyleho křenovického rodu zvoucí se příjmím PITELKA.
 
V Křenovicích Leta Paně 17 Augustus 2009
 
Za slavnej křenovickej obecni ouřad
 
 
 
Johannus Brczak                                                        Josephus Hruza
rychtař křenovickej                                           zastupce rychtaře                 
 
 
                                      Olga Koliskova
                                   historicus křenovickej