Rok 2008 - kronika obce

Rok 2008 - kronika obce

Klikněte si na nadpis a rozbalí se vám text Kronika obce 2008.

Rok 2008
 
 
 
 
            Rok 2008 přinesl s sebou mnoho nového. Dlouholetá aktivní činnost místních Křenováků, zejména pak křenovických žen, vyústila v založení občanského sdružení „Křenovické sluníčko“, které bylo zaregistrováno 10. září 2008.
 
Byla také opravena hasičská zbrojnice a za velké slávy dne 28.10. byla posvěcena milevským premonstrátem Konstantinem. Této slavnosti se bohužel nedožil velitel místních hasičů a člen zastupitelstva p. Luboš Hořejší, který dne 23.2. 2008 ve věku 43 let podlehl zákeřné nemoci.
 
 
 
Josef Kostohryz
 
Matce
 
Vzpomínám na tě, má milá mámo,
jak jsi mě trpce kárávala,
jak jsi mě mateřsky milovala.
Byli jsme spolu na pouti v Sepekově.
Plály tam červené slunečníky,
v ambitech tiché stíny starých stesků
v zčernalých rámech dospávaly.
Obraz svatého mistra a svaté Anny.
Tvoje prosící oči byly malované do ruda.
 
Když jsi se se mnou naposled loučila,
měla jsi studené rty.
Lodičky přání plují po větru.
 
Na dnešek v noci jsi mě líbala ve snu,
v ruce jsi měla kytici květů střemchy,
na tváři osmnáct let.
V moji milenku jsi se proměnila,
kytice střemchy v snítku angreštovou.
Nápěvů tisíc jsi mi dnes v noci přinesla,
jen jeden sis nechala:
ten hořký a horký,
kterým sekáči žito žnou,
kukačky léta počítají.
Vzpomínám mámo…
 
Rok 1926
 
 
 
 
Statistika obyvatel
 
K 31.12.2008 bylo v Křenovicích trvale hlášeno 158 občanů. Takže počet obyvatel opět vzrostl, i když se tři občané odhlásili z trvalého pobytu a tři zemřeli.
 
Nově narozeni: Kosinková Kateřina * 28.11. 2008, č.p. 28
 
Nově přihlášeni:          
                                   Bartoš Stanislav ml. č.p. 43
                                   Bartošová Eva, č.p. 43
                                   Bartošová Klára, č.p. 43
                                   Slámová Ivana, č.p. 3
                                   Klásková Aneta, č.p. 3
                                   Kočićová Lenka, č.p. 91
                                   Kočić Bego, č.p. 91
                                   Neuberger Jaroslav č.p. 90
                                   Pannov Stojan, č.p. 59
                                   Prokop Ludvík ml., č.p. 9
 
Odhlášeni:                      
                                   Opavová Jana ml., č.p. 88
                                   Prokop Tomáš, č.p. 9
                                   Špejlová Helena, č.p. 73
 
Zemřelí:                 Anežka Joujová, + 23.2.2008, č.p. 67
                                   Luboš Hořejší, + 23.2.2008, č.p. 18
                                   Emilie Sosnovcová, + 12.6.2008, č.p. 19
 
 
O zemřelých v roce 2008
 
Anežka Joujová byla nejstarší občankou obce.  Narodila se 15.1.1914 jako Anežka Nešvárová z Měrčína u Nepomuku. Později pracovala jako děvečka u sedláků v Blovicích, nebo v Kasejovicích. V Myslíně u Mirovic pracovala u sedláka Trči a zde se seznámila se svým budoucím manželem Joujou. Po roce 1945 se odstěhovali do pohraničí, kde dlouho žili a zde se jim narodily jejich děti: syn Ladislav a dcery Jana, Anna, Ludmila a Alena. Zde pracovali nejprve jako soukromí zemědělci a později v družstvu. Po smrti svého manžela, kolem roku 1967, se Anežka Joujová přestěhovala do Křenovic č.p. 67, do domku, který jí zakoupily její děti (jedna z dcer se totiž přivdala do Podolí). Anežka ještě v Křenovicích pracovala jako dělnice v lese. Až do svých 90 let byla v plné duševní svěžesti, četla, pletla, luštila křížovky. Pak bohužel dostala záchvat mrtvice a ochrnula na pravou polovinu těla. Zemřela ve věku 94 let v Prácheňském sanatoriu v Písku. Byla nejstarší občankou naší obce. Je pohřbená na bernartickém hřbitově.
 
Luboš Hořejší se narodil 12.6. 1964. Celý svůj život žil v Křenovicích v č.p. 18. Při milevské Jance vystudoval učební obor s maturitou a později i na Jance pracoval. Nejprve jako obráběč kovů na dílně a později dělal mistra odborného výcviku na učilišti ZVVZ Milevsko.
V roce 1990 se oženil s Janou Matouškovou z Rábu. Protože byli oba věřící, tak jejich sňatku bylo požehnáno na sv. Jánu u Květova. Poté se Lubošovi a Janě narodily dvě dcery: Jana a Michaela.
V devadesátých letech začal Luboš podnikat v oboru dřevovýroba a zřídil si v Křenovicích katr. Byl velmi pracovitý a všestranně činný. V mládí hrával hokej, později fotbal za starou gardu SK SDH Křenovice. Byl aktivním myslivcem a hasičem. U hasičů nejprve dělal pokladníka a posléze se stal velitelem křenovických hasičů. Od roku 1998 byl členem zastupitelstva obce a v roce 2006 byl zvolen místostarostou Křenovic.
Luboš Hořejší byl mezi lidmi velmi oblíben pro svou přímou a přátelskou povahu. Udělal mnoho práce jak pro obec, tak i pro hasičský sbor. Měl i smysl pro humor a žádnou legraci nikdy nezkazil.
V jeho 42 letech mu lékaři diagnostikovali zhoubný nádor. Luboš zemřel po dlouhé a těžké nemoci v písecké nemocnici dne 23.2. 2008. Jeho pohřeb se konal dne 29.2.2008 v bernartickém kostele sv. Martina za účasti nejméně 600 smutečních hostí. Pohřební průvod byl velmi dlouhý, táhl se od hřbitova až po bernartický obecní úřad.  Tolik lidí se s ním přišlo rozloučit. Jeho rakev byla uložena na bernartickém hřbitově do rodinného hrobu rodiny Hořejších.
 
                       
Emilie Sosnovcová roz. Bendová pocházela z Křenovic č.p. 19, kde se dne 24.5.1923 narodila. Byla mladší dcerou Rudolfa Bendy a Josefy roz. Kabelové. Emilie Sosnovcová převzala spolu se svým manželem Josefem Sosnovcem statek č.p.19 po svých rodičích v roce 1947, krátce po své svatbě. Po kolektivizaci vstoupili do družstva a Emilie zde pracovala v kravíně a její manžel byl agronomem. Emilie a Josef měli 2 syny (Vladimíra a Pavla) a jednu dceru Marii.
Emilie Sosnovcová byla živoucí kronikou obce Křenovic, protože se narodila a celý dlouhý život prožila v Křenovicích. Převzala také mnoho informací od své matky Josefy a od své babičky Barbory Bendové. Když začala vyprávět, tak lidé ani nedutali, jak to bylo poutavé a zajímavé. Byla celý život věřící a svého času se starala o křenovickou kapličku.
Ke stáru ji zlobilo srdíčko a onemocněla anginou pectoris. Zemřela na následky mozkové mrtvice 12.6.2008 ve věku 85 let. Po církevním obřadu v kostele sv. Martina v Bernarticích byla uložena do rodinného hrobu rodiny Sosnovcovy – Bendovy na bernartickém hřbitově.
 
 
Životní jubilea občanů
 
60 let se dožili:           Kozáková Marie č.p. 85
                                   Opava Jiří       č.p. 88
                                   Špejla Jaroslav č.p. 73
                                   Hervert Antonín č.p. 31
65 let se dožil:                        Hýsek Václav č.p. 38
70 let se dožili:           Jakovcová Marie č.p. 21
                                   Hubal Josef č.p. 2
75 let se dožila:          Průšová Zdeňka č.p. 68
80 let se dožil:                        Šťastný Josef č.p. 17
82 let se dožili:           Špejlová Marie č.p. 73
                                   Pěchotová Věra č.p. 20
                                   Krejčová Anežka č.p. 77
83 let se dožil:                        Václav Vlna č.p. 71
84 let se dožila:          Kučerová Marie č.p. 63
85 let se dožili:           Sosnovcová Emilie a Sosnovec Josef č.p. 19
89 let se dožila:          Slámová Marta č.p. 79
94 let se dožila:          Joujová Anežka č.p. 67
 
Anežka Joujová ovšem tento rok zemřela, takže se nejstarší občankou naší obce stala Marta Slámová.
 
 
Počasí:
 
Leden
Počátkem ledna padal mírně sníh a vanul silný vítr, který tvořil závěje, i když sněhu moc nebylo. Jinak vládlo poměrně teplé počasí, teplota se pohybovala mírně pod nulou, nebo nad nulou.
 
Únor
Ráz teplé zimy pokračuje, pouze okolo 18.2. bylo v noci – 10°C a přes den -5°C. Koncem února se oteplilo a dne 24.2.bylo v Českých Budějovicích naměřeno +21°C, což zmátlo včely a ty začínaly vylétat z úlů. Bylo jasno a děti ten den hrály na hřišti fotbal pouze v tričkách. V noci ovšem teploty klesají zpět k nule.
 
Březen
2.3. se přehnal Křenovicemi orkán „Ema“ o síle 140 km za hodinu. V samotné obci k žádným hmotným škodám nedošlo, ale stejně jako v mnoha obcích, vypadl proud a nešel až do odpoledne. Na Velký pátek napadlo 5 cm sněhu a hospodyňky tak neměly kde natrhat kopřivy do velikonoční sekanice. Teploty se pohybovaly okolo nuly a v noci klesly na -5°C.
 
Duben
Byl chladný a deštivý, vládlo typické aprílové počasí s občasnými mrazíky. Přes den bylo 5 až 12°C, pouze pár dnů byla teplota 15 až 18°C.
 
Květen
Na prvního máje bylo oblačno a poněkud chladno (okolo 15°C), ale pak přišel krásný slunečný květen s dostatkem májových deštíků. Počasí bylo ideální pro růst trávy, takže tento rok přišly velice brzy senoseče. Tento měsíc již nemrzlo.
 
Červen
První červnový týden bylo chladno a deštivo. Zbytek června teplý a slunečný s teplotami okolo 25°C. Koncem června tropické teploty až 32°C.
 
Červenec
V prvním týdnu byly naměřeny tropické teploty nad 30°C, druhý týden přišlo ochlazení s přeháňkami. 3. a 4. týden byl velmi teplý, suchý a beze srážek.
 
Srpen
Byl velmi teplý s mnoha dny tropických teplot ( ke 30°C). Horší bylo ovšem, že vůbec nepršelo, takže léto je úplně bez hub – v lese nerostly ani prašivky a půda zde byla vyprahlá jako troud.
 
Září
V první polovině září pokračoval teplý ráz počasí, bez tropických teplot a pouze 2x zapršelo. Od 14.9. nastalo ochlazení na 10°C a konečně pršelo!
 
Říjen
Nastalo babí léto a první dva říjnové týdny byly teplé a prozářené podzimním sluncem. Toto teplé období vyvrcholilo 15. října, kdy byla naměřena teplota 25°C. Obloha byla jasná a bez mráčku a ranní podzimní mlhy se k poledni rozplynuly. Od 16.10. se počasí trochu pokazilo, zapršelo, bylo mlhavo a v noci se objevily první mrazíky. Koncem měsíce byly ještě teploty až 20 °C. Takový teplý říjen nebyl již dlouho. Listí na stromech se obarvilo do neuvěřitelných odstínů žluté a červené barvy a do toho všeho pořád zářilo slunce…
 
Listopad
Počátkem listopadu pořádně zapršelo, a tak v lese rostly po celoročním půstu houby – bedly, klouzky a suchohříbky. V polovině měsíce se ochladilo, noční teploty klesly pod nulu. Ovšem sníh ještě dlouho nepadal. Až na sv. Kateřinu 25.11. napadly 3 cm sněhu a foukal vítr, který i z tohoto malého množství vytvářel drobné závěje na úvozových cestách. Koncem listopadu se teploty držely pod nulou.
 
Prosinec
Zpočátku žádný sníh nepadal a i teploty se držely nad nulou ( +6 nebo +8°C). Bylo mlhavo a sychravo. I na Štědrý den přetrval tento charakter počasí. Ovšem 27.12. začalo mrznout, 28.12 se vyjasnilo a v noci bylo až -8°C. Na Lazně krásně zamrzl led a děti si užily vánočního bruslení. Led byl tak krásný, že i mnoho dospělých obulo brusle a všechno to vyvrcholilo nočním silvestrovským bruslením na Lazně.
 
Z činnosti obecního zastupitelstva
 
V tomto roce došlo ke změně v zastupitelstvu obce. Po úmrtí Luboše Hořejšího, který zastával funkci zástupce starosty, proběhly doplňovací volby do ZO. Novým členem zastupitelstva byl zvolen David Kosinka z Křenovic č. 28, který dne 9.3. složil zastupitelský slib. Novým zástupcem starosty byl zvolen Josef Hrůza z Křenovic č. 11.
V roce 2008 se zastupitelstvo sešlo celkem devětkrát.
 
1) Rozpočet obce
 
Obec pracovala s následujícím rozpočtem:
 
Příjmy obce za rok 2008…………………..              1 786 022,- Kč
z toho činily největší příjmy z
- daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti….                 249 173,- Kč
- daň z příjmů právnických osob…………                  376 196,- Kč
- daň z přidané hodnoty………………….                  543 105,- Kč
- daň z nemovitostí………………………                   177 220,- Kč
- pěstební činnosti……………………….                     56 714,- Kč
a další položky
 
Výdaje obce za rok 2008………………….             1 484 623,- Kč          
z toho činily největší výdaje:
- na lesní hospodářství……………………                  108 161,- Kč
- na pozemní komunikace…………………                 121 598,- Kč
- na požární ochranu………………………                 181 832,- Kč
- zastupitelské orgány( odměny zastupitelů,
 zdrav. pojištění, volby, atd.. )……………….            270 484,- Kč
- regionální a místní správa ( platy zaměstnanců
nákup matriálu, služeb atd…)……………….             525 752,- Kč
a další položky
 
 
2) Do obecní hospody byla nainstalována ventilace na výměnu vzduchu. Tímto by se měla
zlepšit kvalita vzduchu, protože je v hostinci hodně zakouřeno, na což si stěžovali nekuřáci.
Klimatizace byla instalována svépomocí. Dále dostala obecní hospoda nový nátěr žluté barvy. Na těchto pracích se podíleli Václav Jansa, Luděk Schorník a Josef Hrůza.
Náklady na ventilaci činily 20 000,- Kč a 11 000,- Kč stála barva na hostinec.
 
3) Nákladem 100 000,- Kč byla opravena hasičská zbrojnice. Obec na tuto opravu dostala dotaci z titulu „Podpora jednotek SDH“ ve výši 70 000,- Kč, zbytek hradila obec ze svých zdrojů.
V hasičské zbrojnici byla vyměněna okna, opravena fasáda a vybudován chodníček kolem. Zbrojnice také dostala novou střechu.
 
4) Byly zřízeny internetové stránky obce. Protože podle zákona musí mít každá obec své internetové stránky, tak v i naší obci byly vytvořeny webové stránky. Stránky pro obec vytvořila forma W Partner s.r.o. z Bechyně. Obec na vytvoření stránek dostala dotaci ve výši 22 500,- Kč.
 
5) Obec zakoupila pro SDH Křenovice starší hasičské auto - Avii. Konečně tak mají hasiči profesionální vůz, za který se dá i zapojit hasičská stříkačka. Hasiči tak mohou důstojně reprezentovat obec, protože do té doby stříkačku tahali za osobním vozem nebo ji vezli na korbě staré modré AVIE. Náklad na koupi hasičské Avie byl 55 000,- Kč
 
6) Obec zvýšila poplatky pro tříděný i netříděný odpad. V obci platí známkový systém, to znamená, že popelnici vám vyvezou, když na ní máte pověšenou obecní známku. Tato obecní známka s vyraženým číslem domu stojí 80,- Kč. Nutno je ročně odebrat nejméně 4 známky za popelnice. Je až s podivem, že některé i vícečlenné rodiny se spokojí s pouze těmito čtyřmi povinnými kusy odebraných známek. To znamená, že tyto rodiny mají za rok pouze 4 (!!!) popelnice odpadu. Kde asi jejich odpad končí, to si není těžké domyslet. Vždyť plasty a ostatní domácí odpad tak dobře v kotli hoří!
Za tříděný odpad pak každý trvale přihlášený Křenovák zaplatí 150,- Kč za osobu a rok. Chalupáři pak platí poplatek 300,- Kč na dům za rok. V obci jsou dvě sběrná místa – jeden naproti obecnímu úřadu a druhý naproti obecní hospodě. Nutno podotknout že zejména u sběrného místa u nové hospody se velice často hromadí odpad, zvláště pak v letních měsících.
Obecní kontejnery na odpad jsou pro čtyři druhy odpadu: odpad se třídí na plasty, na sklo, na papír a na železo.
 
7) Pro obec pracoval v tomto roce Luděk Prokop st. jako brigádník. Dělal příležitostné práce pro obec.
 
8) V měsíci září začala zahradnická bernartická firma Trávníček osazovat vybrané obecní plochy květinami a keři. Jedná se především o revitalizaci stávající zeleně kolem kapličky, rybníka Lazny, před obecním úřadem a u obecní hospody. Na tuto akci dostala obec dotaci ve výši 90 000,- Kč, a dále se podílela částkou 60 000,- Kč  ze svého rozpočtu.
 
9) Obec zakoupila pozemek naproti obecnímu úřadu. Na tomto pozemku dříve stávalo volejbalové hřiště, ale pozemek byl v soukromých rukou. Obec na nově koupeném pozemku plánuje vybudovat sběrný dvůr.
                        
9) Obec celoročně přispívala na kulturní a sportovní činnost v obci. Konkrétně byly vydány tyto finanční prostředky:
- na činnost SDH……                                 12 000,- Kč
- příspěvek mladým hasičům……                 6 000,- Kč
- Křenovické sluníčko (za shrabané listí)        1 500,- Kč
- Kateřinská zábava……                                1 000,- Kč    
- vánoční besídka……                                    1 000,- Kč
- akce pohádková cesta…                              1 000,- Kč
- fotbal – turnaj SK SDH…                           1 000,- Kč
- slavnost vysvěcení has. zbrojnice…             1 000,- Kč
- dětský karneval…..                                      1 000,- Kč
- beseda o Austrálii…                                                    500,- Kč
 
Obec každoročně přispívá 60,- Kč na mikulášský balíček pro každé dítě, které je v Křenovicích trvale hlášeno. Obec dále přispívá na knihovnu a na kroniku.
 
Obec vyhlašuje také každoročně dobrovolné brigády. V tomto roce se uskutečnila např. brigády v obecním lese „Žalka“ ve dnech 9. a 16.2. Brigád se zúčastnilo mnoho lidí, protože bylo nutné sebrat a spálit odpad po lesní těžbě. Na Žálkách ty dny hořelo 7 ohňů a byli zde jak dospělí, tak i děti.
 
Život v obci
 
Obecně
 
Rok 2008 by se dal nazvat rokem křenovických žen. Jednak bylo založené občanské sdružení „Křenovické sluníčko“ a jednak byla vytvořena dvě družstva křenovických hasiček, které zastupovaly  obec v okrskových hasičských soutěžích.
Křenovické sluníčko rozvinulo nebývalou aktivitu a pořádá akce do kterých se zapojuje stále více a více lidí.
Obecní hospoda „U Hořejšů“ je velmi aktivní, pořádají se zde veškeré obecní akce a v letním období pak mnoho zábav. V letním období je pod přístřeškem obecní hospody téměř každý víkend pořádaná nějaká zábava. V tomto roce zde nejvíce hrály tyto kapely: Elizabeth (dne 5.7., 26.7., a 30.8.) dále Fantom (dne 14.6., 9.8. a 13.9) a Suterén ( 12.7.) Hostinec společně s obchodem má stále od obce pronajatý Jana Hořejší z Křenovic č. 18, které pomáhá v její práci její tchyně p. Marie Hořejší.
 
Druhá hospoda „U Tlapů“ byla v 1. polovině roku 2008 sice otevřena, ale místní tam téměř nechodí. Koncem roku nájemce (Holíková Jana z Vojníkova) ukončil smlouvu a hospoda byla uzavřena.  
 
V tomto roce, ve dnech 17.-18. října, také proběhly volby do krajských zastupitelstev. V celé republice v krajích zvítězila „oranžová“ ČSSD a vytlačila tak „modrou“ ( ODS), jejíž zástupci většinou ovládali kraje. V Jihočeském kraji byl zvolen nový hejtman Jiří Zimola (ČSSD) a nahradil bývalého hejtmana Jana Zahradníka (ODS). V Křenovicích se těchto voleb zúčastnilo 62 voličů, kteří volili tyto strany: ODS ( 21), ČSSD (16), KSČM ( 16), Dělnickou stranu (4), SNK – Evr. Dem. (3), KDU ČSL ( 1), Doktoři… (1).
Z tohoto je patrné, že levicové strany v Křenovicích v těchto volbách zvítězily. Jinak ovšem panuje všeobecný názor, že politika a strany jsou všechny zkorumpované, strany mnoho naslibují a pak své sliby neplní a většina politiků se stará pouze o své vlastní kapsy. Lidé v obci říkají, že vlastně není koho volit, a proto mnoho občanů vůbec k volbám nechodí.
 
                       
Fotbal
 
Fotbal v Křenovicích poněkud utlumil svoji činnost. Nehraje se tolik zápasů jako v minulosti. Mnoho bývalých aktivních hráčů ze starých gard Křenovic již nehraje. Ať již z důvodů zranění, nebo pro svůj věk. A z řad mladších je nemá kdo nahradit, neboť ti se do fotbalu vůbec nehrnou. Tento rok hrálo za obec Křenovice maximálně pět hráčů, kteří jsou z Křenovic (Očko, Hrůza, Goč, Kolísek, Kosinka).
SK SDH Křenovice uspořádal dne 2.8. již 15. ročník pohárového turnaje starých gard o pohár křenovického starosty. Na perfektně upraveném hřišti v Borovanech se sešly 3 fotbalové týmy: Union Žvahov, Králova Lhota a Křenovice. Jako rozhodčí zde působili tři Křenováci: Zdeněk Sláma, Milan Kolísek a Milan Průža. Na prvním místě se umístil klub Union Žvahov a převzal od Jana Brčáka pohár. Na druhém místě se umístila Králova Lhota a Křenovice skončily až na třetím, posledním místě. Za Křenovice nastoupili tito hráči: Adámek, Pletka, Očko, Hrůza, Hrubant, Herink, Chleboun, Kotrba, Kosinka, Schorník, Hejný, Václavík, Volf, Toman, Goč, Dušek, Suchan, Streďák.
                                              
Fotbalový klub v Křenovicích vede Zdeněk Sláma, bývalý fotbalový rozhodčí. Ten také získal v roce 2008 ocenění za přínos sportu a zejména za práci s mládeží. Ocenění mu bylo předáno dne 19.7.2008 při příležitosti 75. výročí založení fotbalového klubu v Bernarticích.
 
Tenis
 
Druhý srpnový víkend uspořádal tenisový oddíl TK LT&S Křenovice již tradiční turnaj čtyřher LT&S Open 2008. Letos to byl již desátý ročník tohoto turnaje. Po více než dvanáctihodinové bitvě vyhrála dvojice Mužík st. Mužík ml., kteří porazili domácí dvojici Marek Krejčí – Švára.
 
Myslivost
 
Kromě tradiční činnosti jako pořádání honů a pravidelné péče o zvěř se aktivita mysliveckého sdružení Jížina soustřeďuje na pořádání zábav a plesů. Například dne 21.6.bylo v hospodě „U Hořejších“ uspořádáno myslivecké posezení s dechovkou. Myslivecký ples byl již tradičně uspořádán na podzim v kulturním domě v Podolí.
 
Rybolov
 
Také tento rok pokračuje rybářský spolek ve své činnosti. Dne 20.4. 2008 byla zahájena sezóna sportovního rybolovu. Loví se každou neděli dopoledne od 7.00 – 12.00, nebo odpoledne od 15.00 - 18.00. Míry úlovků byly stanoveny na : kapr od 40 cm, amur od 60 cm a lín od 30 cm. Roční příspěvek činí 500,- Kč. Rybářský spolek tento rok vedli: Hořejší Jaroslav ml., Štoffl František ml., Janda Miroslav a Hořejší Jana, všichni z Křenovic.
 
Hasiči
 
Hasiči svoji činnost začali svoláním valné hromady, a to dne 19.1. Schůzi zahájil Josef Hrůza, předseda hasičů a usnesení přečetl jednatel Jan Brčák. Poté pokladník hasičů Antonín Krejčí seznámil přítomné s finančním hospodařením sboru. Hasičský výbor byl doplněn o dvě zástupkyně hasiček – o Michaelu Moravcovou a Pavlu Jakubcovou. Dále byla předána čestná uznání za dlouholetou činnosti a to:
-          Josefu Sosnovcovi, dlouholetému praporečníkovi
-          Jaroslavu Průžovi, dlouholetému veliteli SDH Křenovice a bývalému okrskovému veliteli
-           Jaroslavu Hořejší st. – dlouholetému členu výboru
-          Josefu Průšovi – dlouholetému členu výboru
-          Václavu Vlnovi – nejdéle sloužícímu členu výboru SDH Křenovice
-          Janu Brčákovi – současnému jednateli SDH Křenovice.
Na schůzi byli účastni i hasiči z Podolí, Jamného a Písku. Pro všechny pozvané bylo zajištěno občerstvení a k poslechu hrála kapela Smolečenka (Kunt st., Kunt ml. a Kunt nejmladší).
 
Dne 14.4. byl uspořádán hasičský ples v hospodě U Hořejšů. Byla zde připravena bohatá tombola, první cena byl CD přehrávač, druhá mobilní telefon. K tanci a poslechu hrála skupina Lanza a hospoda se zaplnila do posledního místa.
Původní termín plesu 23.2. byl zrušen, neboť ten den zemřel Luboš Hořejší, velitel hasičů.
 
Od dubna pilně cvičí na Tlapově louce všechna hasičská družstva, která čítají dvě družstva žen a jedno mužů.
Novým velitelem křenovických hasičů se stal Roman Moravec, který také spolu s Václavem Jansou vede mladé hasiče.
Křenovické ženy hasičky měly své první vystoupení v Milenovicích, kde skončily předposlední. Již zde vystoupily v nových uniformách, které jim sbor zakoupil.
Dne 24.5. se křenovičtí hasiči zúčastnili memoriálu J. Procházky v Podolí. Ženy se zde umístily na 4. ( družstvo II) a na 5. ( družstvo I) místě. Družstvo mužů bylo bohužel diskvalifikováno za přešlap.
V létě se hasiči účastnili různých pohárových soutěží. Například 13. září proběhla soutěž v požárním útoku a štafetě ve Vatikáně, kterou pořádal SDH Křižanov. Zde se ženy umístily na prvním místě a měly z něj velkou radost (vůbec jim nevadilo, že byly jediné účastnice v soutěži a zkrátka musely skončit první…). Muži nakonec ( po podaných protestech) skončili na třetím místě. Za družstvo žen soutěžily: Míša Hořejší (velitelka), Jana Hořejší, Vlaďka Hrůzová, Šárka Hrůzová, Pavla Jansová, Míša Moravcová a Věra Brousilová. Družstvo mužů bylo ve složení: Václav Jansa (velitel), Roman Moravec, Michal Goč, Josef Špejla, Richard Vápeník, Radek Brousil a Martin Müller.
 
Ovšem nejvýznamnějším počinem hasičského sboru v tomto roce byla oprava hasičské zbrojnice a následná slavnost, kdy byla „hasičárna“ pokřtěna. Stalo se to dne 25.10., kdy za přítomnosti všech hasičů a mnoha křenováků milevský premonstrát Konstantin vysvětil naši hasičskou zbrojnici. Přítomni byli i čestní hosté senátoři Pavel Eybert a Tomáš Grulich.
Celá slavnost začala na návsi u kapličky Panny Marie, u níž stojí pomníček s plaketou T.G. Masaryka. Zde byl uložen věnec jako připomínka na vznik republiky a k poctění padlých v 1. světové válce.
Požární zbrojnice svítila jako nová:  byl na ní domalován nápis SDH Křenovice 1895, což je rok, kdy vznikl náš hasičský sbor. Tento nápis namalovala Eva Hořejší. Dále pak byl vyroben Janou Grulichovou erb s patronem hasičů, sv. Floriánem, který byl připevněn na stěnu zbrojnice, vedle vrat.
Projevy přednesl Jan Brčák, starosta obce, Josef Hrůza, starosta hasičů, Roman Moravec, velitel hasičů a oba senátoři. Kronikářka obce, Olga Kolísková, také připomněla historii křenovických hasičů a připravila malou výstavku fotografií přímo ve zbrojnici. Mladí hasiči si připravili pásmo básniček a písní, které s nimi nacvičila Pavla Jakubcová a Míša Moravcová. Pro všechny účastníky bylo připraveno pohoštění přímo u zbrojnice a večer poté se konala Havelská posvícenská zábava v Nové hospodě U Hořejších. Na zábavě proběhla soutěž o nejlepší slané pečivo, kterou vyhrála Jana Hořejší ml. K tanci a poslechu pak hrála kapela „Vous Band“
 
 
Mladí hasiči
 
Mladé hasiče vede Roman Moravec a Václav Jansa a nutno říct, že velmi dobře. Oba mají respekt u dětí a jsou velice oblíbeni. V jejich činnosti jim pomáhaly dvě instruktorky: Šárka Hrůzová a Bára Kolísková. Pravidelně s dětmi cvičí na Tlapově louce a v zimním období se pořádají schůzky v klubovně nebo tématické vycházky.
Mladí hasiči pokračovali v soutěži Plamen a to v kategorii mladších a starších družstev. V květnu ve Varvažově proběhla druhá, jarní část Plamenu 2007-8. Zde družstvo mladších skončilo na 8. místě a družstvo starších na 6. místě.
V létě se mladí hasiči účastnili letního tábora v Libínském Sedle u Prachatic. Děti zde bydlely v hezkém rekreačním středisku, vaření obstarávaly instruktorky ( Šárka Hrůzová a Bára Kolísková) a vedoucí ( Roman Moravec a Václav Jansa). Děti si užily mnoho legrace – při návštěvě plaveckého bazénu, při výletech, nebo při karnevalu. Tábor byl pětidenní a děti se dopravily na místo tábora vlakem.
 
Počátkem října se uskutečnila podzimní část plamenu 2008-9 a to na Můstku u Podolí.
Družstva Křenovic se umístila v následujících disciplinách:
-          branný závod…………… mladší 7. místo, starší 5. místo
-          štafeta 4x60m……………mladší 8. místo, starší 4. místo
-          soutěž požárních dvojic …mladší 5. místo, starší 9. místo
 
Mladí hasiči se pak celoročně účastnili pohárových soutěží. Také vystupovali při různých akcích např. při vánoční besídce nebo při besídce pro důchodce.
 Koncem roku pak hasiči uspořádali pro mladé hasiče slavnost: nejprve šly děti krmit zvířátka do lesa. Odnesly jim na šňůrách navlečené sušené ovoce a další zvířecí laskominy. Potom na ně čekal v obecní klubovně vánoční stromeček s dárky. A to nebylo všechno, protože najednou zahoukala hasičská siréna a před klubovnu přijela hasičská Avie, kterou obec zakoupila pro místní sbor. To bylo vykulených dětských očí !!! Děti se nacpaly do kabiny vozu a představovaly si, jak jedou na soutěž. A z té kabiny je nemohl dlouho nikdo dostat….
 
Křenovické sluníčko
Kulturní a společenská činnost křenovických žen vyústila tento rok v založení občanského sdružení „Křenovické sluníčko“. Sdružení bylo zaregistrováno u ministerstva vnitra koncem září a poté byl zvolen výbor sdružení a jeho název. Všichni obyvatelé Křenovic byli vyzváni, aby si vymysleli název, které by sdružení mělo dostat. Nejvíce hlasů dostal návrh „Křenovické sluníčko“, a tak nově vzniklé sdružení dostalo toto hezké jméno. Do výboru sluníčka byly zvoleny:
-          Pavla Jakubcová, iniciátorka, předsedkyně a jednatelka
-          Michaela Moravcová, účetní a správce www.
-          Jana Grulichová
-          Jana Hořejší
-          Vlaďka Hrůzová
Při založení sdružení pomohl s jeho stanovami senátor Tomáš Grulich, který má v Křenovicích chalupu a jeho manželka Jana. Ve svém programu má sluníčko uvedeny tyto cíle: organizace volného času dětí, integrace handicapovaných dětí, využití volného času dospělých, podpora prosazování širší účasti veřejnosti a zejména dětí v řízení týkající se ochrany životního prostředí,  občanské aktivity pro rozvoj a zvelebování obce, koordinace spolupráce s dalšími organizacemi obce, udržování lidových tradic v obci, organizování dětských aktivit vedoucích k ekologické výchově, zapojení seniorů do aktivního života v obci.
Od počátku roku již byly připravovány různé akce ( výroba kraslic 15.3., soutěž o nejkrásnější čarodějnici 30.4. nebo oslavy 1. máje). Na jaře bylo v obci výše uvedenými aktivistkami vyhlášeno „Křenovické dobrodružné léto“, v rámci kterého bylo připraveno mnoho akcí nejen pro děti, ale i pro dospělé: Křenovická olympiáda (29.6.), výlety na kolech, výtvarný den, savování,  šipkovaná, míčové hry, výuka zdravovědy, Pohádková cesta (16.7), Strašidelná stezka (3.9).
Na podzim pak pokračovala činnost „Sluníčka“ dalšími akcemi jako například:  divadelní představení O.S.Prácheňská scéna ( 19.9), drakiáda, vánoční besídka (13.12) . Tyto akce jsou podrobně popsány v následující kapitole.
Křenovické sluníčko mělo při svém založení asi 15 členek, vesměs žen, koncem roku již evidovalo 25 členů včetně mužů.
Díky tomu, že má sdružení právní formu, může žádat o různé granty a finanční příspěvky na svoji činnost. Každý člen sluníčka platí roční příspěvek ve výši 200,- Kč.
 
 
Kultura v obci a jak šel život
 
Kulturní život se odehrává především v Nové obecní hospodě U Hořejšů, v létě pak pod přístřeškem obecní hospody, nebo v přírodě.
 
Dne 8.3.2008 byl uspořádán dětský karneval v Nové hospodě. Dětské masky měly vstup zdarma. Pro děti byla připravena tombola.
 
V sobotu 15.3. se v Nové hospodě malovaly kraslice. Byly předvedeny různé techniky, jako například: batikování kraslic (předvedla Jana Grulichová), zdobení kraslic včelím voskem nebo voskem z voskovek ( Barbora a Olga Kolískovy), nalepování odstřižků a pentlí (Milada Pávcová). Největší zájem však přitáhla ornamentální technika Míši Hořejší. Ta pomocí modelářské brusky vytvářela krásné ornamenty, které pak obtahovala bílým voskem.
 
V Nové hospodě se dne 12.4. uskutečnila beseda s masérkou p. Belzeovou, která zároveň představila švýcarské přírodní produkty firmy JUST. Na besedě bylo možné si nechat udělat masáž nohou a zakoupit produkty výše uvedené firmy. Pro návštěvníky bylo připraveno malé pohoštění, které připravila hostinská Jana Hořejší.
 
Dne 19.4. se konal v Nové hospodě již výše zmíněný hasičský ples.
 
30.4. -  na čarodějnice  pak připravily křenovické ženy soutěž o nejkrásnější čarodějnici. Soutěž doprovázela pravá vesnická zabijačka, při které padli dva statní čuníci. Pro hosty pak z nich byly připraveny pochoutky jako jitrnice, jelita, řízky, guláš, pečené maso a polévka zvaná „prdelačka“. Již v podvečer byla vztyčena májka. Májku dnes bohužel již dnes nepentlí neprovdané dívky, ale všichni, kdo mají ruce. Také májku nestaví svobodní mládenci, ale všichni muži bez rozdílu věku, za pomoci traktorů a vysokozdvižných vozíků. 
Po osmé hodině, za hudebního doprovodu dvou harmonik a vozembouchu, byla zapálena vatra s čarodějnicí, která byla letos postavena vedle přístřešku u hospody a ne na svém tradičním místě – na návsi. Kolem jedenácté hodiny večerní pak přiletěla asi dvacítka statných čarodějnic na vrbových košťatech. Čarodějnice se pak účastnily soutěže o MISS Čarodějnice 2008, kterou posléze vyhrála Vladibuda z Krejčových Koutů…
Na této akci se podílel obecní úřad, hasiči i křenovické ženy.
 
1. máj 2008
V tomto roce se uskutečnil již II. ročník recesních oslav 1. máje. V loňském roce ( 2007) tento nápad vznikl až o „čarodějnicích“. To kolem půlnoci část křenováků hlídajících májku napadlo, že by si udělali srandu z prvomájových oslav minulého režimu. Je až k neuvěření, jak rychle do rána místní našli na půdách staré režimní prapory, obrázky státníků atd..
Na letošní první máj se již místní poctivě připravovali celý rok. Účastníci prvomájového průvodu obešli všechny bývalé velké podniky nebo školy, vymetli jim sklady a archívy, a tak se náležitě na tento rok vybavili. Nechyběla hesla jako: „Ať žije 1. máj!“ , „Pryč s kontrarevolucí, kolektivizace a industrializace je náš cíl!“ , „Plníme úkoly okresní konference KSČ ve zvyšování podílu elektrotechnické výroby na celkové průmyslové výrobě okresu Písek!“ . Velmi příznačně znělo heslo, které nesl fekální vůz Jardy Slámy: „Zdravíme 1.máj!“  Všechny alegorické vozy byly vyzdobeny těmito hesly, obrazy státníků a politických představitelů tehdejší doby, v čele se soudruhy Leninem, Stalinem, Marxem a Engelsem. Nechyběly ani kvetoucí šeříky a mávátka s třepetalkami.
 
Průvod vedly dvě motorizované jednotky: dělník na motorce a příslušník SNB ( Martin Krška a Martin Müller), kdy zejména ten druhý vyváděl svoji dokonalou uniformou z míry starší řidiče osobních automobilů, kteří na tuto uniformu měli neblahé vzpomínky. Za nimi následovala dvojice dělnice a milicionáře s kolečkem, které vezlo bustu Marušky Kudeříkové (J. a J. Šmídovi). Jako třetí jeli v průvodu křenovičtí družstevníci s traktorem a valníčkem (Krškovi s vnoučaty). Na čtvrtém postu se objevil velký traktor s velkým valníkem ( Hořejších), kde seděli rolníci a pionýři základní pionýrské organizace ZŠ Bernartice i se zlatě vyšívaným původním praporem. Tato posádka si celou cestu zpívala budovatelské písně za doprovodu lidového harmonikáře Jaroslava Hořejšího. Jako pátý jel na traktoru vedoucí traktorové stanice J. Špejla se svojí posádkou. Šestým byl kolchozník - traktorista Milan Průža a jeho posádka. Jako sedmí jeli naši mladí družstevníci Patrik Janda, Jirka a Ondřej Trucovi. Jako osmý jel traktor Revolučního odborového hnutí následovaný ještěrkou Jindry Polodny. Desátí byli Hýskovi na malotraktoru. Velkou pozornost vzbudil fekální vůz (lidově řečený hnojnice), který vyzdobili nápisem oslavujícím první máj bratři Slámovi. Dvanáctým byl pěstitel Václav Jansa na svém traktůrku – sekačce a třináctí byli naši sousedi na traktoru ze spřátelených Rastor. Nechyběla ani starší Desta od Hořejších a průvod uzavíral hasičský vůz Luďka Prokopa a dva motorizovaní pionýři ( Lukáš Sláma a Jirka Bárta). Není možné jmenovat všechny účastníky této recesní akce. Bylo jich několik desítek a možná stovka přihlížejících projíždějící průvod mohutně zdravila. Alegorické vozy se vydaly na průvod vesnicí, aby dojely až na louku u rybníku Kašparák, kde se otočily a jely zpět na náves. Zde posléze všichni slezli z vozů a ještě jednou obešli vesnici, tentokrát po státní silnici. Zde se průvod setkával s překvapenými řidiči, kteří nejprve poslušně zpomalovali na pokyn plácačky SNB, a posléze, když pochopili, že se jedná o recesi, tak mávali na pozdrav.
Akce se skvěle vydařila a byla připravena křenovickými ženami (Sluníčkem), členy SDH Křenovice a obecním úřadem.
 
  1. Křenovická olympiáda
V neděli, 29. června, bylo zahájeno „Křenovické dobrodružné léto“ akcí olympiáda. Tento den oficiálně začalo bezva léto pro všechny děti, které v Křenovicích bydlí anebo zde tráví prázdniny. Olympiáda začala zapálením olympijského ohně ve 14.00 na návsi. Soutěžilo se v mnoha disciplinách, například ve skákání panáka, v hodu na cíl, ve střelbě ze vzduchovek, skákání v pytli, lezení v tunelu, ve šplhu, rybolovu, kuželkách, chůzí na chůdách a v luštění hlavolamů. U kapličky bylo pro děti připraveno občerstvení a později nanukový dort. Soutěžilo asi čtyřicet dětí, které byly oblečeny do olympijských triček. Na slavnostním ceremoniálu byly dětem předány diplomy a věcné ceny. Dobrodružné léto pak v Křenovicích pokračovalo po celou dobu prázdnin – výletem na kolech, šipkovanou, bojovkou s nočním požárním útokem, míčovými hrami, pohádkovou cestou a táborákem. Všechny tyto akce připravilo právě vznikající Křenovické sluníčko pod vedením Pavly Jakubcové.
 
Pohádková cesta
V sobotu 16.8, se v Obecní hospodě uskutečnila akce Pohádková cesta, kterou uspořádalo Křenovické sluníčko. Kvůli nepřízni počasí museli organizátoři přesunout trasu z přírody do všech krytých prostor hostince. Pohádkové cesty se zde pak zúčastnilo na čtyřicet místních i přespolních dětí, které soutěžily v 17 disciplinách. Děti potkaly na pohádkové cestě asi čtyřicet pohádkových postav – Kocoura v botách, Babu Jagu, Tři přadleny, Piráty z Karibiku, Večerníčka, zvířata ze ZOO, princeznu Koloběžku, Asterixe a Obelixe, Škopkovou a její matku na jezdící posteli, Macha a Šebestovou, Popelku, hajného Robátka, Pata a Mata, vílu Amálku, Indiány, Ferdu a Berušku. Nakonec se děti podívaly do pohádkového mlýna, kde na ně čekal mlynář, stárci, Eliška s čertem a sto padesát napečených lívanců a buchet…
 
Strašidelná stezka
Tak na tu jste se mohli vydat, jak staří, tak i mladí, dne 23.8. A bály se nejen děti! Od obecní hospody, kde byl po setmění start, jste se klidně mohli třást až k potulnému mrtvému muzikantovi, který stál u kamenného kříže a na nic netušící putovníky zpoza kříže zatroubil na trubku. Dále jste pokračovali k Noční paní, kterou zanedlouho vystřídaly dvě Bílé paní. Potom jste minuli oběšence, který se houpal v poli na šibenici. Když jste až dosud přežili, tak vás oloupil strašlivý loupežník Sarka Farka a poté vystrašili mnich, bezdomovec, krvelačná Míša s umrlcem, dvě Bludice a čertice Dáša se Zeleným Petrem. Na závěr dobrodružného putování se všechny děti podepsaly na strašidelný pergamen. Tečkou za provedenou akcí byl noční útok s hasičskou stříkačkou, který předvedli dobrovolní hasiči na Tlapově louce. Tuto akci připravilo Křenovické sluníčko a SDH Křenovice.
 
Ochotnické divadlo v Křenovicích
 
Na 19. září Křenovické sluníčko pozvalo ochotnický spolek Prácheňská scéna do obecní hospody, aby zde pod přístřeškem zahráli svoji pohádku „Jak to bylo s Růženkou“. Nejenom dětem, ale i dospělým, se pohádka v téměř zaplněném přístřešku moc líbila.
 
 
Vydání knihy o křenovickém rodákovi a básníkovi Josefu Kostohryzovi
 
Dne 6.11. se uskutečnil literární večer v Komunitním centru Matky Terezy v Praze, kde bylo představeno nové, rozšířené vydání knihy o životě Josefa Kostohryze. Tuto knihu napsala básníkova manželka Marie Kostohryzová a jmenuje se „Polární záře nad pastvištěm“. V knize je popisován básníkův život: nejprve jeho dětství v Křenovicích a Bojenicích. poté i jeho pozdější věznění v komunistických lágrech a básníkova celoživotní perzekuce. Spisovatel František Mikolášek nazval Josefa Kostohryze „dobře utajeným básníkem“, protože díky komunistické cenzuře nebyly jeho knihy vydávány a jenom odborníci tušili, kdo to je vlastně Josef Kostohryz.
Kniha byla vydána za podpory Obecního úřadu Bernartice.
 
 
Kateřinská zábava
 
Posledním posezením před vánočním adventem byla „Kateřinská“, kterou v sobotu 29.11. uspořádali křenovičtí muži pro křenovické ženy. Kateřinská vždy bývala poslední povolená zábava před adventem, pak následoval půst. Křenovičtí se chtějí k této tradici navrátit, a tak přešli od slov k činům. „Kateřinská“ se uskutečnila v Nové hospodě a role se zde poněkud obrátily: muži obsluhovali ženy, přinášeli jim tatarák, chlebíčky, sladkosti a lahodné víno z Moravy a ženy je pak vyzvaly k tanci. Dámská volenka byla ovšem pouze do půlnoci, pak zase pánská a protože se nikomu domů vůbec nechtělo, tak kapela hrála až do tří do rána.  S nápadem uspořádat tuto „Kateřinskou“ přišel Antonín Krejčí a Tomáš Grulich a ostatní se hned připojili.
 
 
 
Vánoční besídka
 
Na tuto besídku se konaly přípravy již 2 měsíce předem: dne 29.11. Křenovické sluníčko uspořádalo akci zdobení perníčků. Toho dne se sešlo na 30 občanů, aby nazdobili cukrovou polevou vánoční perníčky, které členky sdružení předtím doma upekly. Sešli se ženy, děti, ale i muži, kde především Radek Brousil svými cukrářskými výtvory předčil nejednu kuchařku.
V sobotu 13.12. se pak sešla téměř celá vesnice v Nové hospodě, aby zde shlédla představení, které s dětmi nacvičily Pavla Jakubcová, Míša Moravcová, Jana Grulichová a ostatní členky „Sluníčka“. Děti předvedly vánoční příběh o narození Ježíška dále pak živý Betlém s Josefem, Marií, čtyřmi anděly, s pastýři a se Třemi králi. Děti zazpívaly i vánoční koledy, kdy je na varhany doprovodila Jana Hořejší ml.Vesnické adventní zvyky byly následně popsány v přednášce Tomáše Grulicha, který je původním povoláním historik. K poslechu pak zahrála i hudba a návštěvníci si mohli prohlédnout obecní kroniku a fotografie. Podávalo se také vánoční občerstvení: vánoční cukroví, perníčky a chlebíčky, které připravily ženy ze Sluníčka.
 
 
 
Advent, vánoce a Silvestr
 
Advent začal 30.11., kdy došlo ke vztyčení „Vánoční májky“, která je osvětlena elektrickými svíčkami a jejíž zář je vidět už od Podolí. Májka má před sebou nasvícenou kometu, ale ta spíš vypadala jako hvězdička.
Dne 5.12. v pátek opět chodili Křenovicemi sv. Mikuláš, Lucifer a čtyři čerti – dva staří, poctiví, opelichaní čerti a dva čertí junioři. Jak říkali staří čerti: musíme ty mladé zaučit, aby věděli, jak to čertí řemeslo chodí. Ti mladí čerti se tak vehementně zaučovali, že do poslední chalupy ani nemohli dojít. V tomto roce poprvé doprovázel Mikuláše i anděl se zlatými vlasy.
 
Od 28.12. se denně bruslilo na Lazně, která byla krásně zamrzlá. Sníh na rybníce odhrnoval Patrik Janda se svým traktůrkem. Rybník byl i večer nasvětlen, a tak se mohlo pořádat i večerní bruslení.
 
Na Silvestra jste mohli zajít na obecní rybník Lazna, kde Jakubcovi a Moravcovi uspořádali „Silvestr na ledě“. Přišlo asi na 40 lidí, kteří se mohli občerstvit horkým čajem, nebo svařákem.
Také v obecní hospodě hostinská Jana Hořejší tradičně pořádala „Silvestra“.