Májovci Křenovice

Historie Májovců

Historie sdružení Májovci v Křenovicích

 

Novodobá historie Májových slavností v Křenovicích se počítá od roku 2007.

Májovci tak nepřímo navazují na starou tradici ochotnického divadla v Křenovicích, které bylo založeno roku 1911, ale až po první světové válce mohlo plně rozvinout svoji činnost.  Toto ochotnické divadlo skončilo se svojí činností koncem padesátých let minulého století. Ale herecké geny dřímaly v Křenovácích stále.

V roce 2007, na čarodějnice (30.4.) se pár nadšenců dohodlo, že následující den, na 1. máje, vyjedou se svými traktůrky ozdobenými jako alegorické vozy a projedou křenovickou návsí. To se také stalo a 11 alegorických vozů se stalo prvomájovou atrakcí. Jednalo se o recesistickou akci, která si dělala legraci z doby před rokem 1989.

V dalším roce 2008 se akce opakovala a rozšířila o prvomájový průvod plný svazáků, pionýrů, příslušníků SNB a dalších postaviček minulého režimu. Nejvíce zaujal alegorický fekální vůz s nadpisem „Zdravíme 1. máj“.

Rok 2009 překvapil návštěvníky kulturním programem, kdy křenovické ženy předvedly spartakiádní skladbu „Poupata“, po kterém následoval projev. Tento rok se připojilo již 17 krásně dobově vyzdobených alegorických vozů. A pořád přibývalo jak účinkujících, tak i návštěvníků.

V roce 2010 připravili místní nadšenci ucelený kulturní program zakončený hudbou. Ženy jako družstevnice „Křenovické peřinky“ předvedly svoji taneční skladbu a letos se k nim poprvé připojili i muži jako vojáci „Československé lidové armády“. Na návsi nechyběla vojenská polní kuchyně, stánky s občerstvením a hudba. Křenovicemi projelo 20 alegorických vozů. Přítomna byl i štáb ČT 1 a reportáž o 1. máji v Křenovicích proběhla ve večerních zprávách.

Májové oslavy v roce 2011 parodovaly VŘSR v Rusku. Nechyběly ruské Marfušky, ruští námořníci, Lenin či Aurora. Záběry z této akce byly vysílány v televizi Prima a noviny MF DNES otiskly o nás velký článek.

Rok 2012 přinesl do Křenovic na 1. máje HIPPPIES. Zavítal sem John Lennon a zahráli Beatles. V tomto roce se poprvé organizátoři odklonili od původních recesistických prvomájových námětů a nastolili nový směr. Nadále se dohodli, že si pro každý rok vyberou nějaké téma z české, nebo světové historie a tomu se přizpůsobí kulturní program.

V roce 2013 zvítězilo téma pro májové oslavy: „Muzikály v Křenovicích“.  Na nejslavnější písně z českých muzikálů předvedli místní nadšenci představení, kde ženám – družstevnicím přijeli na pomoc na venkov fešní vojáci. Nechyběl ani již tradiční projev a průjezd alegorických vozů.

Rok 2014 přinesl na oslavy 1. máje Křenovic postavy z „České country“ Na návsi byl vztyčen SALOON, kde popíjel i Limonádový Joe a Tornádo Lou. Taneční a kulturní představení zakončila dražba koní (papírových). Nechyběla ani traktoriáda.

Voják Švejk a arcivévoda Ferdinand s chotí zavítali na májové oslavy v roce 2015. Byla připomenuta doba 1. světové války.

V roce 2016 byl na májové oslavy připomenut Karel IV. a jeho doba. Královský fraucimor zatančil králi a královně. Velkou pozornost vzbudili královští šašci. Organizátoři si trochu pozměnili dějiny, a tak mohl Karel IV. přihlížet i příjezdu famózního Jana Žižky z Trocnova na vozové hradbě tažené koňmi, nebo upálení Jana Husa.

Rok 2017 přivedl na májové oslavy do Křenovic Praotce Křena a Podola a jejich kmeny, dále Libuši, Vlastu a Bivoje. Na návsi se načas rozhořela dívčí válka a došlo i na dražbu divokého kance.

V roce 2018 jsme oslavili 100. let výročí vzniku republiky. Přijel tatíček Masaryk, krajané z Chicaga, emigranti z Křenovic. Na návsi byla otevřena vinopalna "U Nás". Sokolky a Sokolové pak předvedli krásné sportovní skladby, kdy vrcholem byla živá pyramida předvedená muži. Křenovice navštívil i Jára Cimrman, který se přes Křenovice vrátil do své vlasti ze cesty po USA.

V roce 2019 stanuli Křenováci jako první na odvrácené straně Měsíce a přředběhli tak Američany. Křenováci vysadili na Měsíci švestky a začali zde pálit slivovici.

V letech 2020 a 2021 se Májové slavnosti z důvodu covidu nekonaly.

V roce 2022 jsme si připomenuli  a zrekapitulovali minulé Máje v tzv. Ohlédnutí za minulými ročníky.

Každoročně se na májové oslavy připravují desítky Křenováků. Jedná se jak o místní a přespolní starousedlíky, tak i o chalupáře, kteří jsou zde velmi aktivní. Již v lednu se organizátoři dohodnou na tématu a tomu je přizpůsoben kulturní program. Ostatní začali říkat těmto nadšencům „Májovci“. Z počáteční individuální akce, která byla provedena pár jedinci, se májové oslavy v Křenovicích staly propracovanou zábavou. Při přípravě programu se místní scházejí, postupně vytváří příběh a obsazují jednotlivé postavy. Od března a dubna pak probíhají zkoušky a koncem dubna pak generálky. Taneční vystoupení žen vytváří a s ženami nacvičuje Pavla Jansová. Hudební režii a slovní projevy má na starosti Radek Brousil. Muže pak koordinuje Jan Synek. Ve vystoupeních jsou používána dobová i historická vozidla a živá zvířata jako poštovní holuby, koně či prasátko.

Na každé ročníky se schází stovky diváků a účinkujících a jejich pomocníků je 80 - 100.

Májové akce jsou podporovány Obecním úřadem Křenovice a starostou Stanislavem Bartošem. S organizací májových oslav také pomáhá Sbor dobrovolných hasičů Křenovice. Májovci jsou dobrovolným a otevřeným sdružením, které pracuje pod záštitou obce Křenovice. Od roku 2017 se Májově oslavy konají vždy první sobotu v měsíci května od 14.00 na křenovické návsi.

Májovci - skupinová fotografie

 

Fotografie z jednotlivých ročníků najdete ve fotogalerii obce.


Zpracovala: Olga Kolísková