Cíle

Základní cíle občanského sdružení Křenovické sluníčko

  • organizace volného času dětí
  • integrace handicapovaných dětí
  • využití volného času dospělých (kulturní a sportovní akce)
  • podpora prosazování širší účasti veřejnosti a zejména dětí v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí
  • občanské aktivity pro rozvoj a zvelebování obce
  • koordinace spolupráce s dalšími organizacemi obce
  • udržování lidových tradic v obci
  • organizování dětských aktivit vedoucích k ekologické výchově
  • zapojení seniorů do aktivního života v obci