Výbor

Členové výboru OS Křenovické sluníčko

Předsedkyně, jednatelka:  Pavla Jakubcová

Členky výboru:

Vladislava Hrůzová
Jana Hořejší
Jana Grulichová