Křenovické rody
Kronika křenovických rodů - rody Benda, Pitelka

Klikněte na nadpis "Kronika Křenovických rodů - Benda a Pitelka" a uvidíte konkrétní historii těchto rodin.
Již přes 20 let zpracovává Olga Kolísková historii trvale usedlých rodů v obci Křenovice. Autorka používá jednak poznatky získané z matričních záznamů a gruntovních knih, uložených v archivech a jednak získává informace od žijících členů konkrétních rodin. Text o každé rodině je doplněn o dobové fotografie. Kroniku křenovických rodů je možné si zapůjčit v Obecní knihovně v Křenovicích u p. knihovnice Bohumily Štofflové, která má otevřeno každou sobotu odpoledne nebo se přímo obrátit na p. Kolískovou.
Zatím bylo zpracováno 21 křenovických rodů: Krškovi a Polodnovi č.p. 24 a 46, Makovičkovi č.p. 46, Jakovcovi a Hrůzovi č.p. 21 a 11, Bartůňkovi č.p. 6 a 28, Bendovi a Sosnovcovi č.p. 19 a 61, Tlapovi č.p. 72, Keřkovi a Ratajovi č.p. 65, Slámovi řečení Krejčovi č.p. 3, Pokorných a Hrubcovi č.p. 74 a 87, Krejčovi č.p. 77, Zobalovi a Brčákovi č.p. 16, Bártovi č.p. 47, Vlnovi č.p. 71, Jeřábkovi č.p. 14 (dříve 20), Šťastných řečení Kašparovi č.p. 17, Bouškovi - Pechoušovi č.p. 29, Loukotovi- Jižina č.p. 35, Bartošovi č.p. 27 a Kotrbovi č.p. 5, Bouškovi řečení Valvovi č.p. 13, Novákovi č.p. 53, Slámovi řečení Buchtelovi č.p. 79, Pitelkovi č.p. 26 a Pytelkovi č.p. 32, Průžovi č.p. 55, Špejlovi č.p. 73, Šachmanovi č.p. 64 a Trumberovi č.p. 54,
Každý rok se p.Kolísková pokouší zpracovat historii alespoň dvou rodů. Na internetu jsou uveřejněny pouze některé rody - pro vaší ilustraci. Kdo z Křenováků má zájem o přednostní zpracování jeho rodu, ať kontaktuje Olgu Kolískovou.