Rok 2007 - kronika obce
Kronika 2007

Kronika obce je zpracována každoročně obecním kronikářem p. Olgou Kolískovou. Je vždy vyhotovena na podzim a předkládána obecnímu zastupitelstvu ke schválení.Kronika je zpracovávána v digitální podobě.Kronika vyvěšená na internetu neobsahuje z důvodu snadnějšího přenosu dat obrázky. V obecní knihovně jsou dále dva barevné výtisky obecní kroniky i s obrázky k nahlédnutí. Kromě obecní kroniky je v knihovně možnost vypůjčit si spoustu ostatních historických a kronikářských prací o Křenovicích. Klikněte si na nadpis "Kronika 2007" a zobrazí se vám text.