Úřední deska
Platba za komunální odpad v roce 2021

Poplatek za komunální odpad za rok 2021 plaťte prosím v kanceláři úřadu v úřední hodiny ve čtvrtek 16 -17 hodin nebo ho můžete posílat na účet Obce Křenovice. Děkujeme


Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva
Zimní svoz komunálního odpadu začíná 1.listopadu 2021
Nové kontejnery na sběrném dvoře

Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 byla podpořena akce “Nákup kontejnerů”. Celkové náklady na pořízení nových kontejnerů byly 185.700 Kč. Poskytnuta byla dotace ve výši 150.000 Kč.

Cílem projektu bylo usnadnit třídění odpadu a sběrných surovin na sběrném dvoře a celkové zlepšení nakládání s odpady.


Dovolená - Obecní úřad

V době od 14.7.2021 do 31.7.2021 bude obecní úřad z důvodu dovolených uzavřen.
V případě potřeby volejte tel.č.:
Stanislav Bartoš 724 382 788 (starosta)
Ondřej Truc 731 301 910 (místostarosta)


Odpověď na dotaz dle zákona 106/1999 Sb - toulavá zvířata
Oznámení o zahájení prací - DČOV
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020
Letní svoz komunálního odpadu

Zimní svoz komunálního odpadu končí dne 3. 5. 2021. Další svozy budou vždy v pondělí v sudém týdnu tj. 17.5., 31.5., 14.6. apod.


Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Oprava nádvoří sběrného dvora

V druhé polovině listopadu proběhla oprava nádvoří sběrného dvora. Realizace této akce byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 ve výši 150 tisíc korun.


Oprava komunikace

V druhé polovině listopadu proběhla oprava komunikace směrem k Pilnému (rybníku). Realizace této akce byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 ve výši 120 tisíc korun.


Oprava oken a dveří prodejny v Křenovicích
Úřední deska - archiv změn