Úřední deska
Platba za komunální odpad v roce 2023

Poplatek za komunální odpad za rok 2023 plaťte prosím v kanceláři úřadu v úřední hodiny ve středu 16 -17 hodin nebo ho můžete posílat na účet Obce Křenovice.
Úhradu za komunální odpad prosíme zaplatit do 25. 3. 2023. Děkujeme


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

dne 19. 6. 2023 od 7:30 do 12:30
Vypnutá oblast:
v Křenovicích část obce od trafostanice na návsi směrem k hlavní silnici, dále část podél hl. silnice, část od hl. silnice směrem na Veselíčko a ulička směrem k obecnímu úřadu.
Přesné adresy v seznamu v příloze.


Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce Křenovice
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022
Letní svoz komunálního odpadu

Letní svoz začíná 1. května 2023. Další svoz každý sudý týden.


Nedostatečně identifikovaní vlastníci k 1.2.2023
Prezentace nového seniorského domu v Bernarticích
Tříkrálová sbírka 2023

Ve sbírce se vybralo pro Charitu celkem 5 773,- Kč. Děkujeme všem, kteří se zapojili.


Výsledky hlasování - volby prezidenta 2. kolo
Výsledky hlasování - volby prezidenta 1. kolo
Úřední deska - archiv změn