Úřední deska
Letní svoz komunálního odpadu

Zimní svoz komunálního odpadu končí dne 3. 5. 2021. Další svozy budou vždy v pondělí v sudém týdnu tj. 17.5., 31.5., 14.6. apod.


Pozvánka na 2. zasedání ZO 2021 Křenovice
Sčítání lidu 2021 - prodloužení termínu
Veřejná vyhláška Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky provozu - ŠAFINVEST sro - v obci Vlastec
Platba za komunální odpad v roce 2021

Poplatek za komunální odpad za rok 2021 plaťte prosím v kanceláři úřadu v úřední hodiny ve čtvrtek 16 -17 hodin nebo ho můžete posílat na účet Obce Křenovice. Děkujeme


Územní plán Křenovice - oznámení o opakovaném veřejném projednání

Jednání proběhne dne 29.3.2021 od 16 hodin s ohledem na pandemii Coronaviru formou online přenosu. Více informací naleznete ve veřejné vyhlášce.


Sčítání lidu 2021- oznámení ČSÚ

Leták - oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v ČR


Pozvánka na 1. zasedání ZO 2021 Křenovice
Oprava nádvoří sběrného dvora

V druhé polovině listopadu proběhla oprava nádvoří sběrného dvora. Realizace této akce byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 ve výši 150 tisíc korun.


Oprava komunikace

V druhé polovině listopadu proběhla oprava komunikace směrem k Pilnému (rybníku). Realizace této akce byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 ve výši 120 tisíc korun.


Pozvánka na 6. zasedání ZO 2020 Křenovice
Pozvánka na 5. zasedání ZO 2020 Křenovice
Veřejná vyhláška - Územní plán

zahájení řízení o návrhu územního plánu Křenovice
(dle § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů)
Veřejné projednání proběhne dne 18. prosince 2020 od 16:00 hodin v hospodě u Hořejších (Křenovice č.p. 80).


Zimní svoz komunálního odpadu

Pravidelný týdenní zimní svoz komunálního odpadu začíná od 2. 11. 2020.


Územní plán Křenovice - oznámení o společném jednání

společné jednání se bude konat ve středu 14. října od 17h v pohostinství u Hořejších


Oznámení o době a místě voleb v obci Křenovice
Pozvánka na 4. zasedání ZO 2020 Křenovice
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Pozvánka na 3. zasedání ZO 2020 Křenovice
Počet členů volební komise pro volby do Zastupitelstev krajů
Nařízení mimořádného opatření na území Jihočeského kraje od 29.7.2020
Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení
Pozvánka na zasedání ZO Křenovice
Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Přílohy k veřejné vyhlášce - územná plán obce Křenovice
Veřejná vyhláška

na základě ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů


Mimořádné opatření ze dne 30. 3. 2020
Informace Ministertva financí
Nařízení hejtmanky č. 1 k zajišťování zdravotních služeb
Nouzový stav - nákup potravin a léčiv
Finanční správa reaguje na aktuální situaci
Záměr prodeje části pozemku
Omezení provozu obecního úřadu
Opatření vlády
Znovuzavedení ochrany státních hranic
Nouzový stav vyhlášený vládou ČR
Pozvánka na 1. zasedání ZO 2020 Křenovice
Zápis ze 7.zasedání ZO Křenovice
Dotazník pro občany - územní plán
Rozpočet obce Křenovice na rok 2020
Pozvánka na 7. zasedání ZO Křenovice
Plánované setkání - nový územní plán obce Křenovice
Zápis ze 6.zasedání ZO Křenovice
Oprava oken a dveří prodejny v Křenovicích
Vánoční zájezd do německého města Passau
Pozvánka na 6. zasedání ZO Křenovice
Pozvánka na 5. zasedání ZO Křenovice
Nabídka prodeje automobilů v majetku obce Křenovice
Záměr prodat pozemek
Pozvánka na 4. zasedání ZO Křenovice
Zadání územního plánu obce Křenovice
Pozvánka na 3. zasedání ZO Křenovice
Oznámení o zrušení opakované výběrové řízení - "Křenovice - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním - opakované řízení"
Pozvánka na 2. zasedání ZO Křenovice
Záměr propachtovat pozemky
Kalkulace cen vodné a stočné obec Křenovice - 2018
Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Informace o počtu a sídle volebních okrků pro volby EP 2019
Informace pro občany
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do EP 2019
Jmenování zapisovatele OVK pro volby do EP 2019
Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva obce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 3. 4. 2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.3.2019
Plná moc k převzetí voličského průkazu jinou osobou - volby do EP 2019
Žádost o vydání voličského průkazu
Platba za komunální odpad v roce 2019
Pozvánka na 2. zasedání ZO Křenovice
Pozvánka na 1.zasedání ZO Křenovice
Záměr o prodeji pozemku
LIMONÁDOVÝ JOE - LESNÍ DIVADLO KŘENOVICE
Jmenování zapisovatele OVK
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Pozvánka na 5. zasedání ZO Křenovice
Záměr směny pozemku
Oznámení o přerušení dodávky el.energie
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Pozvánka
Volby do ZO - schválený počet členů ZO, vytvoření volební obvod
Záměr pronájmu pozemků
Pozvánka na 3.zasedání ZO Křenovice
Pozvánka na 2.zasedání zastupitelstva obce
Záměr o prodeji pozemků
Pozvánka na 1. zasedání ZO Křenovice
Oznámení o místě konání volby prezidenta ČR
Pozvánka na 6. zasedání ZO Křenovice
Pozvánka na 5. zasedání ZO Křenovice
Jmenování zapisovatele pro volbu prezidenta
Zřízení a sídlo volebního okrsku pro volbu prezidenta
Pozvánka na 4. zasedání ZO Křenovice
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volbu prezidenta
Volby prezidenta republiky 2018
Počet členů okrskové volební komise
Pozvánka na 3.zasedání zastupitelstva obce
Záměr o prodeji pozemků
Pozvánka na 2. zasedání ZO Křenovice
Rozhodnutí Stáního pozemkového úřadu Písek
Svoz komunálního odpadu
Pozvánka na 1.zasedání ZO Křenovice
SPÚ - Rozhodnutí
Zimní svoz KO
Úřední deska - archiv změn