Úřední deska
Platba za komunální odpad v roce 2022

Poplatek za komunální odpad za rok 2022 plaťte prosím v kanceláři úřadu v úřední hodiny ve čtvrtek 16 -17 hodin nebo ho můžete posílat na účet Obce Křenovice. Děkujeme


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie EG.D, a.s.

dne 1.2. 2022 od 8:00 - 15:00


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie EG.D, a.s.

dne 26.1. 2022 od 8:00 - 15:00


Informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí
Nové kontejnery na sběrném dvoře

Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 byla podpořena akce “Nákup kontejnerů”. Celkové náklady na pořízení nových kontejnerů byly 185.700 Kč. Poskytnuta byla dotace ve výši 150.000 Kč.

Cílem projektu bylo usnadnit třídění odpadu a sběrných surovin na sběrném dvoře a celkové zlepšení nakládání s odpady.


Oznámení o zahájení prací - DČOV
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Oprava nádvoří sběrného dvora

V druhé polovině listopadu proběhla oprava nádvoří sběrného dvora. Realizace této akce byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 ve výši 150 tisíc korun.


Oprava komunikace

V druhé polovině listopadu proběhla oprava komunikace směrem k Pilnému (rybníku). Realizace této akce byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 ve výši 120 tisíc korun.


Oprava oken a dveří prodejny v Křenovicích
Úřední deska - archiv změn