Úřední deska
Platba za komunální odpad v roce 2022

Poplatek za komunální odpad za rok 2022 plaťte prosím v kanceláři úřadu v úřední hodiny ve čtvrtek 16 -17 hodin nebo ho můžete posílat na účet Obce Křenovice. Děkujeme


Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Stanovení minimálního počtu členů volební komise
Veřejná vyhláška - návrh změny č.1 územního plánu Křenovice
Letní svoz komunálního odpadu

Letní svoz začíná od 2.5.2022. Další svoz bude každý sudý týden vždy v pondělí.


Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Veřejná vyhláška OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Provedení stavby „Modernizace silnice II/105 - Milevsko, Veselíčko“ vč. stavby
„Modernizace silnice II/105 – Veselíčko – opěrná zeď“
V termínu 04.04.2022 – 07.10.2022


Úřední deska - archiv změn