Úřední deska
Pozvánka na 5. zasedání ZO Křenovice
Nabídka prodeje automobilů v majetku obce Křenovice
Záměr prodat pozemek
Pozvánka na 4. zasedání ZO Křenovice
Zadání územního plánu obce Křenovice
Pozvánka na 3. zasedání ZO Křenovice
Oznámení o zrušení opakované výběrové řízení - "Křenovice - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním - opakované řízení"
Pozvánka na 2. zasedání ZO Křenovice
Záměr propachtovat pozemky
Kalkulace cen vodné a stočné obec Křenovice - 2018
Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu
Výzva k podání nabídky na akci "Křenovice - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním - opakové řízení"
Oznámení o zrušení výběrového řízení "Křenovice - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním"
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Výzva k podání nabídky na akci "Křenovice - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním"
Informace o počtu a sídle volebních okrků pro volby EP 2019
Informace pro občany
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do EP 2019
Jmenování zapisovatele OVK pro volby do EP 2019
Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva obce
Návrh závěrečného účtu obce Křenovice za rok 2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 3. 4. 2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.3.2019
Plná moc k převzetí voličského průkazu jinou osobou - volby do EP 2019
Žádost o vydání voličského průkazu
Platba za komunální odpad v roce 2019
Pozvánka na 2. zasedání ZO Křenovice
Pozvánka na 1.zasedání ZO Křenovice
Informace o ustavujícím zasedání ZO Křenovice
Záměr o prodeji pozemku
LIMONÁDOVÝ JOE - LESNÍ DIVADLO KŘENOVICE
Jmenování zapisovatele OVK
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Pozvánka na 5. zasedání ZO Křenovice
Záměr směny pozemku
Oznámení o přerušení dodávky el.energie
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Pozvánka
Volby do ZO - schválený počet členů ZO, vytvoření volební obvod
Záměr pronájmu pozemků
Pozvánka na 3.zasedání ZO Křenovice
Pozvánka na 2.zasedání zastupitelstva obce
Záměr o prodeji pozemků
Pozvánka na 1. zasedání ZO Křenovice
Oznámení o místě konání volby prezidenta ČR
Záměr o pronájmu pozemků
Pozvánka na 6. zasedání ZO Křenovice
Pozvánka na 5. zasedání ZO Křenovice
Jmenování zapisovatele pro volbu prezidenta
Zřízení a sídlo volebního okrsku pro volbu prezidenta
Pozvánka na 4. zasedání ZO Křenovice
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volbu prezidenta
Volby prezidenta republiky 2018
Počet a sídlo okrsků - volby PS ČR
Počet členů okrskové volební komise
Pozvánka na 3.zasedání zastupitelstva obce
Záměr o prodeji pozemků
Pozvánka na 2. zasedání ZO Křenovice
Rozhodnutí Stáního pozemkového úřadu Písek
Svoz komunálního odpadu
Pozvánka na 1.zasedání ZO Křenovice
SPÚ - Rozhodnutí
Zimní svoz KO
Zápis ze závěrečného jednání KPÚ
Úřední deska - archiv změn