Úřední deska
Platba za komunální odpad v roce 2022

Poplatek za komunální odpad za rok 2022 plaťte prosím v kanceláři úřadu v úřední hodiny ve čtvrtek 16 -17 hodin nebo ho můžete posílat na účet Obce Křenovice. Děkujeme


Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021
Letní svoz komunálního odpadu

Letní svoz začíná od 2.5.2022. Další svoz bude každý sudý týden vždy v pondělí.


Finanční úřad - veřejná vyhláška

Finanční úřad pro Jihočeský kraj oznamuje, že ode dne 26.4.2022 do dne 26.5.2022 je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam k dani z nemovitých věcí za rok 2022.


JČ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DORUČENÍ NÁVRHU 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Veřejná vyhláška OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Provedení stavby „Modernizace silnice II/105 - Milevsko, Veselíčko“ vč. stavby
„Modernizace silnice II/105 – Veselíčko – opěrná zeď“
V termínu 04.04.2022 – 07.10.2022


Úřední deska - archiv změn