Úřední deska
Platba za komunální odpad v roce 2021

Poplatek za komunální odpad za rok 2021 plaťte prosím v kanceláři úřadu v úřední hodiny ve čtvrtek 16 -17 hodin nebo ho můžete posílat na účet Obce Křenovice. Děkujeme


Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva a plyn

Proběhne v obci ve dnech 28.7. - 29.7. 2021
Pro objednání volejte technika na číslo 734 442 762 (PO - PÁ 8:00-16:30)


Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení - Skála NN
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Odpověď na dotaz dle zákona 106/1999 Sb - toulavá zvířata
Oznámení o zahájení prací - DČOV
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020
Letní svoz komunálního odpadu

Zimní svoz komunálního odpadu končí dne 3. 5. 2021. Další svozy budou vždy v pondělí v sudém týdnu tj. 17.5., 31.5., 14.6. apod.


Oprava nádvoří sběrného dvora

V druhé polovině listopadu proběhla oprava nádvoří sběrného dvora. Realizace této akce byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 ve výši 150 tisíc korun.


Oprava komunikace

V druhé polovině listopadu proběhla oprava komunikace směrem k Pilnému (rybníku). Realizace této akce byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 ve výši 120 tisíc korun.


Oprava oken a dveří prodejny v Křenovicích
Oznámení o zrušení opakované výběrové řízení - "Křenovice - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním - opakované řízení"
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Úřední deska - archiv změn